p

Biopolttoaineiden kasvava käyttö lisää ilmastopäästöjä

Euroopan unionin lisääntyvän biopolttoaineiden käytön aiheuttamat maankäytön muutokset tuhoavat luonnontilaisia alueita ja lisäävät ilmastopäästöjä enemmän kuin tähän asti on arvioitu.
Tämä selviää kansalaisjärjestöjen teettämästä tutkimusraportista. Tutkimuksessa on analysoitu EU:n jäsenvaltioiden kansallisia toimintasuunnitelmia liikenteen biopolttoaineiden osalta. Tutkimus paljastaa, että EU:n biopolttoainesuunnitelmat vaativat 6,9 miljoonaa hehtaaria uutta viljelyalaa raaka-aineiden tuottamiseksi.

”Suomen osuus biopolttoaineiden aiheuttamassa sademetsien hävityksessä on merkittävä. Suomalainen valtionyhtiö Neste Oil investoi palmuöljydieseliin, koska se haluaa muun muassa Euroopan kasvaville biopolttoainemarkkinoille. Pelkästään Euroopassa sijaitsevien Porvoon ja rakenteilla olevan Rotterdamin laitosten raaka-aineiden tuottamiseksi vaaditaan puoli miljoonaa hehtaaria viljelysmaata ja Singaporen jalostamo kasvattaa maailmanlaajuista painetta lähes saman verran”, sanoo Greenpeacen palmuöljykampanjoitsija Maija Suomela.

Institute for European Environmental Policy - tutkimuslaitoksen raportissa arvioidaan EU:n biopolttoaineiden käytön aiheuttamia epäsuoria maankäytön muutoksia (ILUC, Indirect Land Use Change) perustuen kansallisiin uusiutuvan energian toimintasuunnitelmiin ja aiempiin tieteellisiin tutkimuksiin biopolttoaineiden tuotannon aiheuttamasta maankäytöstä.

Kun biopolttoaineiden tuotantoa varten otetaan käyttöön olemassa olevaa viljelypinta-alaa, aiempi maanviljely siirtyy uusille alueille. Tämä vaarantaa metsät ja muut luonnontilaiset alueet, nostaa ruuan hintaa ja lisää sosiaalisia ongelmia ja konflikteja tuotantoalueilla. Uuden viljelymaan raivaaminen johtaa kasvihuonekaasujen vapautumiseen raivatusta kasvillisuudesta ja maaperästä. Tutkimuksen mukaan biopolttoaineiden aiheuttamat kasvihuonekaasupäästöt voivat kokonaisuudessaan olla jopa 56 miljoonaa tonnia hiilidioksidia vuodessa, mikä vastaisi 26 miljoonan auton lisäystä Euroopan teillä vuoteen 2020 mennessä.

EU:n uusiutuvan energian direktiivi edellyttää, että EU:n markkinoille tulevien uusien biopolttoaineiden on oltava ilmaston kannalta 35-50 prosenttia vähemmän saastuttavia kuin fossiiliset polttoaineet. Kun maankäytön muutokset huomioidaan, ne ovat kuitenkin keskimäärin 81–167 prosenttia enemmän saastuttavia kuin fossiiliset polttoaineet.

Kansalaisjärjestöt vaativat Euroopan unionia ja jäsenvaltioita arvioimaan uudelleen biopolttoaineiden käytölle asetetut tavoitteet. Energiatehokkuuden ja uusiutuvalla energialla tuotetun sähköistetyn raide- ja maantieliikenteen tukeminen on asetettava etusijalle EU-tavoitteen saavuttamiseksi. Jäsenvaltioiden on lakattava tukemasta sellaisia biopolttoaineita, jotka lisäävät kasvihuonekaasupäästöjä, uhkaavat maaoikeuksia ja heikentävät ruokaturvallisuutta. Samanaikaisesti EU:n uusiutuvan energian direktiiviin on sisällytettävä niin sanotut ILUC-mittarit jotka huomioivat epäsuorat muutokset maankäytössä.

Lähde: Greenpeace

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.