p

Vanhat kemikaalien varoitusmerkit korvataan uusilla

(päivitetty 8.1.2015: CLP ja REACH aikataulut ja siirtymäajat)
Vaarallisten kemikaalien varoitusmerkit muuttuvat. Monet kotitalouksissa käytettävät jokapäiväiset aineet kuten pyykinpesu- ja siivousaineet, maalit, lasinpesunesteet, bensiini ja grillin sytytysnesteet ovat vaarallisia kemikaaleja. Pesupulveri voi ärsyttää silmiä ja maalinpoistoainetta käsiteltäessä tulee käyttää suojakäsineitä. Vaarallisen kemikaalin varoitusetiketti kertoo kemikaalin vaaroista ja opastaa sen turvalliseen käyttöön. Yksi varoitusetiketin tärkeä osa on varoitusmerkki.

Kemikaalien varoitusmerkit muuttuvat lähivuosina, koska EU:ssa on tullut voimaan uusi kemikaaleja koskeva asetus. Vanhat oranssimustat varoitusmerkit korvataan uusilla punavalkomustilla merkeillä. Pitkien siirtymäaikojen vuoksi usean vuoden ajan käytössä on sekä vanhoja että uusia varoitusmerkkejä. Vanhoja varoitusmerkkejä saa kuitenkin kemikaalista riippuen olla markkinoilla olevissa tuotteissa vuoteen 2017 asti.

Tieto vaarallisten kemikaalien varoitusmerkeistä on edellytys sille, että vaarallisia kemikaaleja voidaan tunnistaa ja, että kemikaaleista aiheutuvia terveydellisiä haittoja voidaan torjua sekä onnettomuuksia ennaltaehkäistä.

Kemikaalien uudet- ja käytöstä poistuvat varoitusmerkit

CLP ja REACH aikataulut ja siirtymäajat (8.1.2015 päivitys)

Aineet on täytynyt luokitella, merkitä ja pakata CLP-asetuksen mukaisesti 1.12.2010 alkaen. Käyttöturvallisuustiedotteissa luokitus on kuitenkin ilmoitettava aineille ja seosten aineosille sekä väistyvällä tavalla että CLP-asetuksen mukaisesti 1.6.2015 saakka.  

Seosten CLP-asetuksen mukaiselle luokitukselle, merkinnöille ja pakkaamiselle on siirtymäaikaa 1.6.2015 asti. Uutta järjestelmää voi kuitenkin jo noudattaa seostenkin osalta. Tällöin tulee tehdä seoksen pakkaukseen liitettävän varoitusetiketin merkinnät ainoastaan CLP-asetuksen mukaisesti sekä ilmoitettava seoksen luokitus käyttöturvallisuustiedotteessa sekä väistyvällä tavalla että CLP-asetuksen mukaisesti 1.6.2015 asti. 

Markkinoilla saa olla väistyvän tavan mukaan merkittyjä ja pakattuja seoksia 1.6.2017 asti, jos ne on saatettu markkinoille ennen 1.6.2015.

REACH-asetuksen menettelyt ovat käynnistyneet 1.6.2008 alkaen niin, että ne tulevat vähitellen voimaan täydessä laajuudessaan 10 vuoden kuluessa.  

Tähän REACH-asetuksen aikatauluun (pdf) on merkittynä asetuksen eri osastojen voimaantulopäivämäärät, sekä yritysten ja viranomaisten velvoitteiden määräaikoja. Lisäksi taulukossa on merkittynä milloin vanhan lainsäädännön asetukset ja direktiivit kumoutuvat.  

Kemikaalien varoitusmerkit 
Lähde: SYKE, Kemikaalineuvonta.fi

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.