p

Sademetsän raivaus plantaaseiksi suurin syy Neste Oilin palmuöljydieselin ilmastopäästöihin

Euroopan unionin uusiutuvan energian direktiivin mukaan biopolttoaineiden on vähennettävä kasvihuonekaasupäästöjä ainakin 35 prosenttia fossiilisiin polttoaineisiin verrattuna. Eri biopolttoaineiden kasvihuonekaasuvaikutuksille on annettu oletusarvoja, mutta ne ovat käyttökelpoisia vain, mikäli raaka-ainetuotanto ei ole vaatinut viljelyalan raivaamista. Tästä johtuen oletusarvoja voidaan hyödyntää sellaisenaan ainoastaan jäteperäisiä raaka-aineita käytettäessä. Esimerkiksi palmuöljyn tapauksessa useat tutkimukset todistavat, että kasvavan tuotannon tieltä raivataan lisää viljelypinta-alaa.
Suomalainen valtionyhtiö Neste Oil rakentaa kahta maailman suurinta biopolttoainelaitosta Singaporeen ja Rotterdamiin. Yhtiön raaka-aineen tarve on noin 2,5 miljoonaa tonnia ja se täytetään toistaiseksi pääasiassa palmuöljyllä. Tämä vastaa noin viittä prosenttia maailman palmuöljyn tuotannosta. Palmuöljyn kysyntä on kasvanut vuosi vuodelta ja Neste Oil pahentaa tilannetta moninkertaistaessaan palmuöljynkysynnän polttoaineeksi.

Direktiivin oletusarvoissa ei huomioida biopolttoaineiden kasvavan käytön suurinta ongelmaa, eli sen aiheuttamia suoria ja epäsuoria muutoksia maankäytössä. Sademetsien ja turvesoiden raivaaminen öljypalmuplantaaseiksi tai vastaavasti muun ruuantuotannon siirtyminen polttoainetuotannon edestä uusille alueille aiheuttaa valtavat kasvihuonekaasupäästöt.

Neste Oil kommentoi eilen Ylen MOT-ohjelman uutisointia liittyen EU-direktiivin kasvihuonekaasupäästörajoihin ja metaanin talteenottoon palmuöljypuristamoilla.

"On toki hyvä, että vapautuva metaani otetaan prosessointivaiheessa talteen ja näin vähennetään kasvihuonekaasupäästöjä. Nämä metaanipäästöt kuitenkin ovat murto-osa siitä määrästä, mitä sademetsien ja turvesoiden raivaaminen aiheuttaa", muistuttaa Greenpeacen palmuöljy kampanjoitsija Maija Suomela. "Lisäämällä palmuöljyn kysyntää polttoaineeksi Neste Oil pahentaa entisestään katastrofaalista tilannetta Kaakkois-Aasiassa ja metaanin talteenotto on valitettavasti tässä mittakaavassa vain kosmeettista kasvojen kohotusta."

Suorien vaikutusten lisäksi Euroopan unionissa kartoitetaan tällä hetkellä myös sitä, miten biopolttoaineiden tuotannosta aiheutuvat epäsuorat vaikutukset maankäyttöön sisällytetään lainsäädäntöön.

Lähde: Greenpeace

Tutkimuksia palmuöljyn haitoista biopolttoaineissa »»

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.