p

Maananastus heikentää ruokaturvaa

Ylikansalliset yritykset ja ulkopuoliset valtiot kahmivat käyttöönsä yhä enemmän maata Afrikasta. Näin heikennetään afrikkalaisten mahdollisuuksia huolehtia ruokaturvastaan”, zimbabwelainen Angeline Munzara sanoo.

Ecumenical Advocacy Alliancessa (EAA) toimiva Angeline Munzara selvitti afrikkalaisten ruokaturvan ongelmia Suomen lähetysseuran seminaarissa 13. lokakuuta.

Kuudesosa maailman ihmisistä näkee nälkää, suurin osa heistä Saharan eteläpuoleisessa Afrikassa.

”Mitä teemme väärin, kun maailman nälkäisten määrä ei vähene, vaikka oikeus ruokaan on kirjattu kansainvälisiin sopimuksiin? Ensimmäisen vuosituhattavoitteeseen, eli nälkäisten määrän puolittamiseen vuoteen 2015 mennessä, on vielä valtavasti kurottavaa”, Munzara toteaa.

Maananastus on yhä suurempi ongelma Afrikassa, Aasiassa ja Latinalaisessa Amerikassa. Ulkomaiset suuryritykset ostavat maata usein valtioiden suostumuksella. Viime vuonna Afrikassa anastettiin noin 20 miljoonaa hehtaaria maata, jolla kasvatetaan ruuan sijasta biopolttoaineita ja eläinten rehua.

”Maata vallanneet kansainväliset yhtiöt saavat usein hallintaansa myös alueen vesivarojen säätelyn. Isoja määriä ihmisiä on siirretty muualle maanvaltauksen tieltä, usein pitkien matkojen päähän viljelyksistään. Paikalliset ihmiset ja viljelijät kärsivät tästä monin tavoin. Varsinkin maanviljelystä ja vedenhausta huolehtivien naisten elämä vaikeutuu”, Munzara kertoo.

Hänen mukaansa maananastukseen on vaikea puuttua ulkopuolelta. ”Kyseessä on kunkin maan kansallinen ongelma joka on myös ratkaistava kansallisesti. Afrikan hallitusten on itse puututtava ongelmaan ja turvattava omien kansalaistensa oikeus viljelymaahan. Ruokaturvan varmistamiseen tarvitaan kuitenkin kaikkien maiden yhteistyötä.”

”Monet kansainväliset yhtiöt vuokraavat maan käyttöönsä 50 vuodeksi. Tämän jälkeen maata on usein vaikea enää palauttaa luonnonmukaiseen viljelyyn. Maatalouden on oltava luonnontaloudellisesti kestävää ja sopusoinnussa luonnon kanssa”, Munzara painottaa.

Myös ilmastonmuutos koettelee Afrikan maataloutta pahentamalla kuivuutta ja tekemällä kasvukausista arvaamattomia.

Naisille pysyvä oikeus maahan

Pienviljelijät ja naiset huolehtivat pääosin afrikkalaisten ruuan saannista. Naiset vastaavat maanviljelystä, mutta naisilla on käytössään vain noin viisi prosenttia viljelymaasta. Miehensä kuoltua leski usein menettää oikeutensa maahan.

Namibian maa- ja uudelleenasutusministeriön apulaiskansliapäällikkö Hannu Shipena vastaa yhteisömaan rekisteröinnistä Namibiassa. Hän puhui ruokaturvasta Namibian pohjoisosissa yhteisömaata viljelevän naisen näkökulmasta. Myös Namibiassa naisten oikeus maahan on uhattuna ulkopuolisten toimijoiden kahmiessa entistä enemmän maata käyttöönsä.

”Ylikansalliset yhtiöt haluavat vuokrata valtavia maa-alueita muun muassa biopolttoaineen raaka-aineena käytetyn jatrophan viljelyyn. Äskettäin anottiin vuokraoikeutta 100 000 hehtaarin maa-alaan. Vuokratut maat ovat maaseudun köyhien viljelijöiden ulottumattomissa”, Shipena kertoo.

Hänen mukaansa tarvitaan pikaisesti toimintaohjeet, joilla ylikansallisten yhtiöiden maananastus saadaan hallintaan.

Pohjois-Namibiassa on paljon yksinhuoltajanaisten johtamia kotitalouksia. Namibiassa yhteisömaa on varattu maaseutuyhteisöjen käyttöön ihmisille, joilla ei ole muuta viljelymaata. Maa on perinteisesti luovutettu vain miehille, joiden kuoltua maa siirtyy miespuoliselle sukulaiselle ja lesken oikeus maahan loppuu.

Namibian peruslaki vahvistaa sukupuolten tasa-arvon lain edessä. Vuonna 1998 astui voimaan maankäytön ohje, joka varmistaa naisten oikeuden saada käyttöönsä maata, testamentata tai periä sitä. Lakia ei aina noudatettu käytännössä, ennen kuin perinteiset johtajat puuttuivat asiaan. Namibian pohjoisosien alueelliset kuninkaat ja muut perinteiset johtajat yhdistivät voimansa turvatakseen leskien oikeuden maahan.

”Nykyään laki antaa leskelle oikeuden hallita maata puolison kuoltua, mutta maan hallinta merkitään edelleen useimmiten vain miehen nimiin.  Naisten oikeus maahan paranisi selvästi, jos oikeus maahan merkittäisiin molempien puolisoiden nimiin”, Shipena sanoo.

Maailman ruokapäivää vietetään 16. lokakuuta.

Lähde: formin.finland

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.