p

LUOVA -varoitusjärjestelmää testattu puoli vuotta

Suomeen on valmistumassa luonnononnettomuuksien varoitusjärjestelmä (LUOVA), joka selkeyttää luonnononnettomuuksien tilannekuvaa ja tehostaa sen käyttöä viranomaistoiminnassa. Järjestelmää on testattu puolen vuoden ajan ja kokemukset ovat olleet hyviä.

LUOVAn tavoitteena on tehostaa luonnononnettomuuksien tilannekuvaa. Järjestelmän kautta viranomaiset saavat jo ennalta mahdollisimman tarkan tiedon ja vaikutusarviot väestön turvallisuutta tai infrastruktuurin toimivuutta uhkaavasta luonnonhäiriöstä. - Näiden tietojen perusteella viranomaiset määrittävät oman toimintansa ja varoittavat väestöä. Tieto välittyy järjestelmän kautta myös ulkomailla tapahtuvista luonnononnettomuuksista, toteaa turvallisuusjohtaja Rauli Parmes liikenne- ja viestintäministeriöstä. LUOVA -järjestelmän tietoa voidaan myös välittää väestölle kehitteillä olevilla varoitusjärjestelmillä. Tällainen on esimerkiksi valtioneuvoston kanslian kriisiportaali.

Asiantuntijalaitosten ja turvallisuusviranomaisten välille on rakennettu yksi yhteinen tietokanava, joka tuottaa ja välittää luonnononnettomuuksista ajantasaista ja ennakoivaa tietoa mahdollisimman nopeasti ja ymmärrettävästi. Ajantasaisen LUOVA -järjestelmän toimintaedellytys on päivittäinen ympärivuorokautinen päivystys. Toinen tärkeä edellytys toiminnalle on tietojärjestelmä, jonka avulla seurataan maailmanlaajuisesti eri tietolähteitä sekä analysoidaan uhkia, riskejä ja toteutuneita luonnononnettomuuksia.

LUOVA ollut testikäytössä puoli vuotta

LUOVA -järjestelmän testaus alkoi maaliskuussa 2010 ja järjestelmästä saadut kokemukset ovat olleet hyviä. Testausjakson aikana varoitusjärjestelmässä tuotettiin ja välitettiin varoituksia sekä ylläpidettiin tilannekuvaa todellisista luonnononnettomuuksista. Tilannekuvaa ylläpidettiin LUOVA -portaalissa.

LUOVA-järjestelmässä Ilmatieteen laitos vastaa sääilmiöihin sekä meren veden korkeuteen liittyvistä varoituksista, Seismologian instituutti maanjäristysvaroituksista ja Suomen ympäristökeskus (SYKE) vesistötulviin liittyvistä varoituksista. LUOVA  -järjestelmän päivystystoiminta tapahtuu Ilmatieteen laitoksen viranomaissääpäivystyksen yhteydessä.

Ensivaiheessa järjestelmän käyttäjiä ovat valtioneuvoston kanslian lisäksi ministeriöt ja Säteilyturvakeskus. Testausjakson aikana saatuja kokemuksia käytetään varoitusjärjestelmän toiminnan kehittämiseen, jotta järjestelmän varma toiminta voidaan taata mahdollisimman hyvin.

Tarve esille Aasian tsunami-katastrofissa. Vuoden 2004 Aasian maanjäristys-hyökyaaltokatastrofia selvittänyt tutkijalautakunta esitti, että Suomessa on tarve luonnononnettomuuksista varoittavalle järjestelmälle. Luonnononnettomuuksien varoitusjärjestelmän kehittäminen sisältyy valtioneuvoston hyväksymään Sisäisen turvallisuuden ohjelmaan.

Lähde: Ilmatieteen laitos

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.