p

IPCC päätti kehittää toimintatapojaan

Hallitustenvälisen ilmastopaneelin IPCC:n 32. yleiskokous päättyi Etelä-Korean Busanissa tänään. Yleiskokous käsitteli muun muassa IPCC:n viidennen arviointiraportin valmistelutyötä ja päätti kehittää toimintatapojaan IAC:n suositusten mukaisesti.

Suomesta nelipäiväiseen kokoukseen osallistuivat Suomen IPCC-ryhmän puheenjohtaja, Ilmatieteen laitoksen pääjohtaja Petteri Taalas sekä ympäristöneuvos Jaakko Ojala ympäristöministeriöstä.

Yleiskokous käsitteli muun muassa IPCC:n viidennen arviointiraportin valmistelutyötä sekä IPCC:n ohjelmaa ja budjettia vuosille 2010-2014. Kokouksen asialistalla oli myös YK:n Inter Academic Councililta (IAC) tilaama raportti IPCC:n toiminnan kehittämisestä. YK:n pääsihteeri Ban-Ki Moon asetti viime maaliskuussa riippumattoman, maailman johtavista tiedemiehistä koostuvan Inter Academy Councilin selvittämään, onko IPCC:n toiminnassa nähtävissä viitteitä puutteista toimintatavoissa ja miten toimintaa tulee vahvistaa.

IAC totesi, että IPCC on onnistunut tehtävässään hyvin, ja 2007 ilmestyneen neljännen arviointiraportin johtopäätökset pitävät edelleenkin hyvin paikkansa. Keskeiset tulokset osoittivat, että ihmiskunnan päästöt ovat pääasiallinen syy käynnissä olevaan ilmastonmuutokseen, ja että ilmastonmuutos voi tuottaa merkittäviä riskejä ihmiskunnan hyvinvoinnille, jos kasvihuonekaasujen päästöjä ei kyetä rajoittamaan.

IAC antoi seitsemän pääsuositusta IPCC:n toiminnan tehostamiseksi. Nämä liittyivät ammattimaiseen johtamiseen, operatiivisen johtoryhmän perustamiseen, mediasuhteiden hoitamiseen, raporttien arviointityön tehostamiseen, raporteissa käytettävän terminologian tarkentamiseen, epävarmuuksien esittämiseen sekä poliittisista kannanotoista pidättäytymiseen.

Kokouksessa päätettiin perustaa eri osa-alueisiin keskittyviä työryhmiä, jotka työskentelevät seuraavaan, ensi keväänä pidettävään yleiskokoukseen asti tai osin sen jälkeenkin. Monet IAC:n suositukset edellyttävät jatkovalmistelua ja niiden toimeenpanolla on sellaisia vaikutuksia, jotka edellyttävät seuraavissa yleiskokouksissa hallitusten edustajien päätöksiä. - IPCC otti suositukset vakavasti pitäen niiden pikaista toimeenpanoa tärkeänä, Petteri Taalas sanoi kokouksen jälkeen.

IAC:n mukaan IPCC neljännestä arviointiraportista löytyi yksi selkeä virhe, joka liittyy Himalajan jäätiköiden sulamisnopeuteen. - Koska kyse on inhimillisestä toiminnasta, virheistä ei päästäne täysin eroon jatkossakaan. Jatkossa IPCC tulee kuitenkin raportoimaan julkaisuissaan havaitut virheet verkkosivuillaan, Petteri Taalas toteaa.

-IPCC:n tulevan toiminnan kannalta oli rohkaisevaa, että kaikkiin IAC:n suosituksiin suhtauduttiin rakentavasti. Osassa niiden käytännön ratkaisuiksi esiintyi tietysti erilaisia vaihtoehtoja, joita nyt asetetut työryhmät ryhtyvät ratkomaan. Yhteinen näkemys oli se, että IPCC tuhansien tiedemiesten maailmanlaajuisena verkostona on toiminut hyvin ja ehdotukset tulevat vahvistamaan tätä toimintaa, totesi ympäristöneuvos Jaakko Ojala kokouksen päätteeksi.

Lähde: Ilmatieteen laitos

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.