p

Hiilidioksidi merkittävin tekijä maapallon lämpötilaan

Vesihöyry ja pilvet ovat tärkeimmät tekijät kasvihuoneilmiöön, mutta uusi tutkimus osoittaa, että maapallon lämpötila riippuu lopulta ilmakehän hiilidioksidi pitoisuuden tasosta.
Kuva: NASA
Tutkimuksen suoritti Andrew Lacis ja kumppanit  NASA:n Goddard Institute for Space Studies (GISS) New Yorkista. Tutkimuksessa selvitettiin maapallon kasvihuoneilmiön luonnetta ja selvennettiin kasvihuonekaasujen ja pilvien roolia maapallolta lähtevän infrapunasäteilyn absorboimisessa. Erityisesti tutkijaryhmän mukaan kondensoitumattomat kasvihuonekaasut kuten hiilidioksidi, metaani, dityppioksidi, otsoni ja kloorifluorihiilivedyt ovat ydinosassa kasvihuoneilmiössä.

Ilman kondensoitumattomia kasvihuonekaasuja vesihöyry ja pilvet eivät pysty aiheuttamaan mekanismia, joka vahvistaa kasvihuoneilmiötä. Tutkimuksen tulokset julkaistiin 15.10.2010 Sciencessä.

Gavin Schmidtin (NASA GISS) johdolla tehty tutkimus samasta aiheesta osoittaa, että hiilidioksidin osuus on n. 20 prosenttia kasvihuoneilmiöstä, vesihöyryjen ja pilvien yhteenlaskettu osuus on n. 75 prosenttia ja muut kaasut ja aerosolit 5 prosenttia. Kuitenkin kondensoitumattomien kasvihuonekaasujen kokonaisuuden osuus on 25 prosenttia, sisältää hiilidioksidin, joka on keskeinen tekijä kasvihuoneilmiössä. Tämän laskelman mukaan hiilidioksidi vastaa 80 prosenttia säteilypakotteesta joka ylläpitää maapallon kasvihuoneilmiötä. Gavin Schmidtin ja kumppaneiden tekemä tutkimus julkaistaan Juornal of Geophysical Research lehdessä.

Kokeessa kondensoitumattomat kasvihuonekaasut ja aerosolit poistettiin maailmanlaajuisesta ilmastomallista, jotta nähtäisiin mitä tapahtuu kasvihuoneilmiölle.

Ilman edellä mainittuja kondensoitumattomia kasvihuonekaasuja maapallon kasvihuoneilmiö romahti ja vesihöyry poistui nopeasti, sekä  maapallo peittyi osin jäähän, joka on selvä osoitus siitä, ettei vesihöyry yksinään pysty ylläpitämään kasvihuoneilmiötä.

Tutkimustulokset täsmäävät geologisten näytteiden kanssa ja niillä on selvä yhteys ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden vaihteluihin jääkausien 180 ppm:sta - n. 280 ppm:aan interglasiaali (lämminaika) ajanjaksoon. Tämä antaa ajattelemisen aihetta kun maapallon keskilämpötila on nousut n. 1° C viimeisen vuosisadan aikana. On arvioitu, että maapallon keskilämpötila eroaa vain noin 5° C jääkauden ja interglasiaali kauden aikana. CO2 pitoisuus tällä hetkellä on n. 390 ppm.

"Tosi asia on, että ilmakehän hiilidioksidi toimii kuin termostaatti säätämällä maapallon lämpötilaa", sanoi NASA:n Andrew Lacis. "Hallitusten välinen ilmastopaneeli (IPCC) on esittänyt selkeästi, että teollinen toiminta aiheuttaa nopean nousun ilmakehän hiilidioksidi ja muiden kasvihuonekaasujen  pitoisuuteen. Ei ole yllättävää, että ilmaston lämpeneminen voidaan liittää suoraan ihmisen toiminnasta aiheutuvaan hiilidioksidi pitoisuuden lisääntymiseen ilmakehässä".

Tutkimuksesta kertoi: ScienceDaily

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.