p

FSC- metsäsertifiointijärjestelmä etenee

Kuva: Metsä ⎟ Ekofokus
Kansalaisjärjestöt ja metsäteollisuus ovat päässeet sopuun Suomeen sovitetusta kansainvälisen FSC- metsäsertifiointijärjestelmän vaatimustasosta.

Ympäristöjärjestöt pitävät tänään sovittua Suomen FSC-standardia edistysaskeleena kohti parempaa metsätaloutta Suomessa. Järjestöt kuitenkin muistuttavat, ettei sertifioinnilla poisteta metsäluonnon suojelun pahinta puutetta: Suomessa on liian vähän hakkuilta suojeltuja metsiä luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi.

Nyt sovitun FSC- sertifioinnin myötä monia metsätalouden nykykäytäntöjä voidaan muuttaa paremmiksi. Esimerkkejä FSC-sertifioinnin mukaisen metsien käytön ekologisista eduista tavanomaiseen suomalaiseen metsätalouteen verrattuna ovat nykyistä laajemmat vesistöjen suojavyöhykkeet, valtakunnallisesti ja alueellisesti uhanalaisten lajien elinolosuhteiden säilyttäminen, suometsien ja lehtojen laaja-alaisempi huomioiminen sekä kesähakkuiden rajoittaminen eräillä tärkeillä lintualueilla. FSC- sertifioiduissa metsissä tunnustetaan nykyistä huomattavasti paremmin poroelinkeinon oikeudet saamelaisten kotiseutualueella, jota kautta myös suojelullisesti arvokkaita metsiä säästynee jatkossa hakkuilta.

Sertifiointistandardin lopputulos on kompromissi, ja esimerkiksi energiapuun ympäristövaikutusten huomioinnista ei oltu yksimielisiä. Neuvotteluissa ei myöskään päästy sopimukseen avohakkuiden laajamittaisesta rajoittamisesta. Avohakkuisiin perustuvan metsätalousmallin rinnalle on viime aikoina alettu vaatia enemmän vaihtoehtoja niin taloudellisista, sosiaalisista kuin ympäristösyistäkin.

Kasvullisista metsämaista Suomessa on suojeltu noin viisi prosenttia. Ekologisen tutkimustiedon mukaan suojeltuna tulisi olla vähintään kymmenen prosenttia metsämaista, ja suojelualueiden tulisi muodostaa laajoja, yhtenäisiä kokonaisuuksia. Meneillään olevat viralliset suojeluprosessit kuten Etelä-Suomen Metso-ohjelma ovat alimitoitettuja eivätkä lisää suojeltujen metsien määrää riittävästi.

Lähde: Greenpeace

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.