p

Risteilyalukset laskevat yhä jätevesiään Itämereen

Yli puolet Itämerellä liikennöivistä kansainvälisistä risteilyaluksista laskee yhä jätevetensä suoraan mereen, kansainvälinen ympäristöjärjestö WWF kertoo. WWF vaatii jätevesien päästökieltoa ensi viikolla järjestettävässä kansainvälisessä meriensuojelukokouksessa.


ECC (European Cruise Council), joka edustaa suurimpia Euroopassa liikennöiviä risteily-yrityksiä, sitoutui toukokuussa 2009 lopettamaan jätevesien päästämisen Itämereen ”kun tietyt edellytykset täyttyvät”. Näihin edellytyksiin lukeutuu sopimus satamien asianmukaisista vastaanottomahdollisuuksista ilman erityistä maksua. Nykyään ainakin kahdessa Itämeren pääsatamassa, Tukholmassa ja Helsingissä, nämä edellytykset täyttyvät.

WWF:n keräämien tietojen mukaan enemmistö risteilyaluksista ei edes Tukholmassa hyödynnä näitä satamapalveluja. Kun risteilykausi päättyi viime viikolla, Tukholmassa oli vieraillut vuoden 2010 aikana yhteensä 240 laivaa. Niistä vain 115 käytti sataman palveluja ja osa näistäkin 115:sta aluksesta purki satamaan vain vähäisen määrän jätevettä.

Helsingin sataman keräämien tietojen mukaan tänä kesänä yli puolella käynneistä (66 %) ”on pumpattu Helsingin viemäriverkkoon jätevettä”. Jätettyjen jätevesien määrä on kasvanut viime vuodesta kymmenyksellä. Tiedot viittaavat siihen, että suuri osa risteilijöiden jätevesistä lasketaan yhä Itämereen.

Samaan aikaan Pietarin, Tallinnan, Riikan, Klaipedan, Gdanskin, Rostockin ja Kööpenhaminan satamista puuttuvat yhä risteilyalan vaatimat satamapalvelut.

”Ongelmana on, etteivät mitkään lait säätele tätä”, sanoo meriasiantuntija Vanessa Klötzer WWF Suomesta. ”Maalla näin ei voisi missään tapauksessa menetellä, mutta sen annetaan tapahtua merellä, koska siellä se tehdään meiltä näkymättömissä.”

Ehdotus matkustajalaivojen päästöjen kieltämiseksi määriteltiin yhdeksi pääkohdaksi Itämeren toimintaohjelmassa (BSAP) joka hyväksyttiin jokaisessa Itämeren maassa vuonna 2007. Maailman merenkulkuvaltiot tapaavat ensi viikolla IMO:n kokouksessa Lontoossa keskustellakseen ympäristöasioista. Kaikkien Itämeren maiden yhteisessä ehdotuksessa IMO:a vaaditaan ”kieltämään matkustajalaivoja ja -lauttoja laskemasta jätevesiään Itämereen, jollei niistä ole käsittelyllä onnistuttu poistamaan ravinteita tai toimitettu niitä sataman vastaanottolaitteisiin”.

Risteilyteollisuus on nopeasti kasvava ala. Viimeisen kymmenen vuoden aikana risteilymatkustajien määrä on Itämeren alueella kolminkertaistunut ja on nyt yli kolme miljoonaa. Pelkästään Tukholmassa kävi kuluneen kauden aikana 415000 risteilymatkustajaa. Selvitysten mukaan he käyttävät vierailullaan keskimäärin 130 euroa, mistä kertyy kaupungille tuloja 54 miljoonaa euroa.

”Sekä risteily-yhtiöt että niitä vastaanottavat satamakaupungit ansaitsevat Itämeren risteilytoiminnalla miljoonia euroja”, sanoo meriasiantuntija Vanessa Klötzer. ”Niiden on myös yhdessä ratkaistava alan aiheuttamat ympäristöongelmat.”

Itämerellä vierailee vuosittain 350 risteilyalusta, jotka poikkeavat yli 2100 kertaa Itämeren satamissa. Näiden alusten tuottaman jäteveden arvioidaan sisältävän 74 tonnia typpeä ja 18 tonnia fosforia, jotka rehevöittävät merta. Suurin osa tästä jätevedestä tyhjennetään edelleen Itämereen. Liiallisten ravinteiden lisäksi jätevesi sisältää bakteereita, viruksia ja muita patogeenejä sekä raskasmetalleja.

Lähde: WWF Suomi
Kuva: Ruutukaappaus

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.