p

Geologian päivä tuo esiin geodiversiteetin suojelun

Viikonloppuna (huomenna) 25.9. vietetään Suomessa ensimmäistä kertaa valtakunnallista Geologian päivää. Tavoitteena on nostaa esille luonnon monimuotoisuutta elottoman luonnon näkökulmasta. Geologisen monimuotoisuuden eli geodiversiteetin esille tuominen on tärkeää, sillä julkisessa keskustelussa se jää usein biologisen monimuotoisuuden varjoon.

Geodiversiteetti eli kallio- ja maaperä, geologiset prosessit ja pinnanmuotojen vaihtelu yhdessä ilmastotekijöiden kanssa luovat elävälle luonnolle sen reunaehdot. Biologinen ja geologinen monimuotoisuus muodostavat yhdessä luonnon vuorovaikutteisen kokonaisuuden, ekosysteemin.

"Maaperä on maailman tärkein mineraalien ja ravinteiden luonnonvara. Geodiversiteetin säilyttäminen ja maaperän suojelu ovatkin entistä tärkeämpiä, sillä ihmisen toiminta on jo saavuttanut globaalit ja geologiset mittasuhteet", painottaa aluejohtaja Keijo Nenonen Geologian tutkimuskeskuksesta.

Suojelun lisäksi tarvitaan myös ennallistamista eli luonnonympäristöjen ja luonnonprosessien palauttamista sellaisiksi, että luonto voi toipua ihmisen aiheuttamista ongelmista. Muun muassa EU:n biologisen monimuotoisuuden suojelua vuoteen 2020 linjaavassa tavoitteessa annetaan yhä suurempi paino ennallistamiselle.

"Ennallistamisessa on tärkeää olla tietoinen myös kaikesta siitä maa- ja kallioperän monimuotoisuudesta, joka säätelee maankamaran yläpuolista luontoa. Tästä syystä geologinen monimuotoisuus on ehkä ajankohtaisempaa kuin koskaan ennen. Se on syytä muistaa myös maamme mineraalistrategiaa ja kaivoslakia laadittaessa", toteaa puheenjohtaja Risto Sulkava Suomen luonnonsuojeluliitosta.

Geodiversiteettiä tuodaan esille Geologian päivän päätapahtumassa Kolilla lauantaina 25.9. Yleisölle avoimessa seminaarissa asiantuntijat valottavat geodiversiteettiä luonnon- ja kulttuurihistorian sekä suojelun näkökulmista. Kolilla voi tutustua myös geologiseen luontopolkuun ja uuteen 6.-9.-luokkalaisille suunnattuun geo-oppimateriaaliin.

"Viikonlopun aikana Luonnonsuojeluliiton paikalllisyhdistykset järjestetävät 30 kaikille avointa geologien ja biologien vetämää luontoretkeä ympäri maan. Retkien saama innostus kertoo geologisen luonnon kiinnostavuudesta", iloitsee Geologian päivän koordinaattori Milla Aalto.

Geologian päivä toteuttaa Pohjoismaisen Ministerineuvoston jo vuonna 2000 linjaamaa tavoitetta edistää geodiversiteetin suojelua Pohjoismaissa.

"Esimerkiksi Suomi on ainut EU- ja Pohjoismaa, jossa on jo pitkään tehty koko maan kattavia geologisten muodostumien inventointeja. Tietopohjamme oman maan geologisista muodostumista ja niiden luonnontieteellisistä ja suojelullisista arvoista onkin huippuluokkaa", vakuuttaa ympäristöneuvos Markus Alapassi ympäristöministeriöstä.

Geodiversiteetti liittyy myös tänä vuonna vietettävään YK:n kansainväliseen biodiversiteettivuoteen (The International Year of Biodiversity). Teemapäivä on myös osa Suomen luonnonsuojeluliiton Luonnon monimuotoisuuden LUMO2010 -teemavuotta.

Suomen luonnonsuojeluliitto järjestää valtakunnallisen Geologian päivän yhteistyössä Geologian tutkimuskeskuksen (GTK), Metsähallituksen luontopalveluiden, Suomen Kansallisen Geologian Komitean (SKGK) ja Ympäristöministeriön kanssa. Vuoden 2010 Geologian päivä – geologia osana luonnon monimuotoisuutta on jatkoa Geologian päiville, joita on järjestetty paikallisesti vuodesta 2003 alkaen SKGK:n ja GTK:n toimesta.

Lähde: Suomen luonnonsuojeluliitto
Kuva: Ekofokus

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.