p

Siperian meteorologinen mittausasema vihitään käyttöön

Koillis-Siperiassa, Tiksissä sijaitseva kansainvälinen meteorologinen observatorio vihitään käyttöön huomenna 25.8. Ilmatieteen laitoksen vastuulla ovat aseman kasvihuonekaasu- ja aerosolimittaukset, joista ensimmäiset tulokset on saatu heinäkuussa.

Ilmatieteen laitos on yhdessä Venäjän ilmatieteen laitoksen ja USA:n kansallisen meri- ja ilmakehähallinnon NOAAn kanssa ajanmukaistanut Tiksin meteorologisen observatorion. Suomen Ilmatieteen laitoksen vastuulla ovat aseman kasvihuonekaasu- ja aerosolimittaukset. Laitos on toimittanut asemalle tarvittavan mittauskaluston ja kouluttanut paikallisia työntekijöitä laitteiston käyttöön. Myös tieteellinen yhteistyö osallistujien välillä on tiivistä. Tiksin mittausasema on tarkoitus liittää osaksi globaalia ilmakehän GAW-seurantaverkkoa (Global Atmosphere Watch).

- Venäjällä ei ole aikaisemmin ollut yhtä intensiivistä ilmastoon vaikuttavien tekijöiden havaintotoimintaa, kuvaa asemaa erikoistutkija, Ilmatieteen laitoksen ryhmäpäällikkö Tuomas Laurila.

- Aerosolien eli pienhiukkasten ja kasvihuonekaasujen, kuten hiilidioksidin ja metaanin, pitoisuudet ilmakehässä vaikuttavat voimakkaimmin ilmastonmuutokseen. Uudelta asemalta saatavan mittaustiedon perusteella voidaan kehittää ilmastonmuutosennusteita ja ymmärtää paremmin ilmastonmuutoksen paikallisia ja globaaleja vaikutuksia.

Kiinnostavat mittaukset alkaneet

Ilmakehän pitoisuushavainnoista voidaan arvioida Siperian kylmimpien alueiden päästöjä. Tutkijoita kiinnostaa mm., kiihdyttääkö laajojen Siperian alueiden lämpeneminen itse itseään kasvattamalla lämmittävien kaasujen päästöjä. Erillisessä mittausyksikössä mitataan suoraan observatoriota ympäröivän tundra-alueen metaani- ja hiilidioksidipäästöjä.

Ensimmäiset viralliset mittaukset heinäkuulta osoittivat suurimpien pitoisuuksien tulleen merialueilta.

- Suuria johtopäätöksiä tästä ei vielä voi vetää, mutta Jäämerestä näyttäisi siis tulevan päästöjä. Suuri kysymyshän on se, kiihdyttääkö ilmastonmuutos merenpohjassa hydraattina esiintyvän metaanin purkautumista ilmakehään. Mielenkiintoa näissä mittauksissa herättääkin erityisesti se, tulevatko suurimmat päästöt tundralta vai Jäämerestä, Tuomas Laurila sanoo.

Heinäkuussa Tiksinkin lämpötilat kohosivat jopa yli 31 asteen. - Kuitenkin kesäisin routa sulaa vain puoleen metriin maanpinnasta.

Tiksin aseman vihkiäisiin osallistuu Ilmatieteen laitoksen, Venäjän ilmatieteen laitoksen ja NOAAn tutkijoita ja johtoa sekä mm. Jakutian tasavallan ja Tiksin kaupungin edustajia.

Lähde: Ilmatieteen laitos

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.