p

Maailman ylikulutuspäivä aikaistui kuukaudella

Ihmiskunta elää ensi lauantain jälkeen loppuvuoden yli luonnonvarojensa

Ihmiset ovat kuluttaneet 21. elokuuta mennessä loppuun kaikki maapallon tänä vuonna tuottamat uusiutuvat luonnonvarat. Ensi lauantain jälkeen elämme siis loppuvuoden yli varojemme, kuluttaen enemmän luonnonvaroja kuin maapallo pystyy vuodessa tuottamaan. Laskelma perustuu yhdysvaltalaisen Global Footprint Networkin mittauksiin.

"Ekologinen jalanjälki on kattavin käytettävissä oleva mittari, jolla voidaan arvioida ihmiskunnan kokonaiskulutuksen ja maapallon ekosysteemien tuottokyvyn suhdetta. Ekologisen jalanjäljen suurin osio on hiilijalanjälki, joka on vuodesta 1970 kasvanut 210 prosenttia," kertoo ympäristöneuvos Sauli Rouhinen ympäristöministeriöstä.

Ihmiskunnan ekologinen jalanjälki kasvaa, luontopääoma vähenee

Global Footprint Network -tutkimuslaitos laskee vuosittain ihmiskunnan ekologisen jalanjäljen, joka kuvaa sitä miten suuri määrä maa- ja merialueita tarvitaan tuottamaan ne luonnonvarat, joita ihmiskunta tarvitsee elintasonsa ylläpitämiseen. Maailman ylikulutuspäivä, Earth Overshoot Day, on päivä, jolloin ihmiskunnan tarpeet ylittävät ekosysteemien kyvyn tuottaa luonnonvaroja, käsitellä jätteitä ja ihmisen tuottamia päästöjä.

Maailman ylikulutuspäivä on aikaistunut yli kuukaudella, sillä viime vuonna kulutus ylitti luonnonvarojen rajat 25. syyskuuta. Syynä muutokseen ovat Global Footprint Networkin tarkennetut mittaustavat ja täsmällisemmät, vuoteen 2007 ulottuvat luonnonvaratiedot: erityisesti laidunmaiden osalta tuottavuus osoittautui tutkimuksissa oletettua pienemmäksi. Jos aiempien vuosien mittaukset tehdään tänä vuonna käytössä olleilla mittareilla selviää, että ylikulutuspäivä on aikaistunut kolmella päivällä.

Suomalaisten kulutus nojaa fossiilisiin polttoaineisiin

Kriittinen raja ylitettiin noin kolme vuosikymmentä sitten. Tällä hetkellä tarvitaan puolitoista vuotta tuottamaan se määrä luonnonvaroja, joita ihmiskunta kuluttaa vuosittain. Ilmastonmuutos on yksi näkyvimmistä merkeistä siitä, että ihmiskunta elää yli luonnonvarojensa. Ihmiskunnan yhteinen, jatkuvasti suureneva hiilijalanjälki muodostaa suurimman osan ekologisesta jalanjäljestä. Hiilijalanjäljen koko kertoo tuotteen tai palvelun elinkaaren aikana syntyvien kasvihuonekaasujen määrästä.

Suomen ympäristökeskuksen tutkijan Tuomas Mattilan mukaan Suomi ei tällä hetkellä kuluta yli oman osuutensa, vaan muut maat kuluttavat meidän osuuttamme luonnonvaroista. "Käytännössä kaikki maat ovat tilanteessa, jossa kulutusta ei voi enää kattaa uusiutuvien luonnonvarojen avulla. Fossiiliset polttoaineet ovat luoneet eräänlaisen turvapuskurin, mutta niiden ehtyessä riippuvuus luonnonvaroista kasvaa ja ylikulutuksen seuraukset näkyvät sekä meillä että muualla," Mattila sanoo.

Fakta: Maailman ylikulutuspäivä
  • Vuosittainen ylikulutuspäivä on päivä jolloin ihmiskunnan ekologinen jalanjälki on kuluttanut kaikki uusiutuvat luonnonvarat, joita maapallo pystyy vuoden aikana tuottamaan.
  • Jopa puolet ekologisesta jalanjäljestä koostuu hiilijalanjäljestä eli ihmiskunnan tuottamista kasvihuonekaasuista.
  • Ekosysteemin käsittelykyvyn ylittävät kasvihuonepäästöt päätyvät ilmakehään ja vauhdittavat ilmastonmuutosta.
  • Ellei kulutuksen kasvua hillitä, vuonna 2020 ihmiskunnan arvioidaan tarvitsevan noin 1,7 maapalloa tyydyttämään uusiutuvien luonnonvarojen tarpeensa ja ekosysteemien hiilen sidontakyvyn.
  • Ihmiskunta käyttää nykyisin 50 % enemmän luonnonvaroja kuin 30 vuotta sitten.
  • Raaka-aineiden kulutus on noin 60 miljardia tonnia vuodessa. Nykyvauhdilla luonnonvarojen käyttö ylittäisi 100 miljardia tonnia vuonna 2030.
  • Seuraavan viidenkymmenen vuoden aikana ruoan kysyntä kasvaa 70–85 % ja veden 30–85 %.
  • Suomen biokapasiteetti henkeä kohden pienenee. Vuonna 2006 se oli Euroopan suurin ja maapallon neljänneksi suurin (12,99 globaalia hehtaaria).
  • Suomalaisen ekologinen jalanjälki puolestaan kasvaa. Vuonna 2006 se vastasi 5,51 globaalia hehtaaria, josta hiilijalanjäljen osuus 2,67 globaalia hehtaaria.

Lähde: YM

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.