p

Aranda tutkii merieliöiden terveyttä

Aranda lähtee kymmenen päivää kestävälle BEAST 2010 –matkalle, jolla tutkitaan haitallisten aineiden vaikutuksia merieliöstöön. Haitallisia aineita tutkitaan tavallisesti vain määrittämällä niiden pitoisuuksia ympäristössä ja eliöissä. Nyt tarkoituksena on mitata niiden todellisia vaikutuksia: kyseessä on siis eräänlainen merieliöiden "terveystarkastus".

BEAST 2010 -tutkimusmatkalla kerätään ympäristönäytteitä n. 20 tutkimuspisteellä Selkämerellä ja Riianlahdella. Matkalla havainnoidaan mm. haitallisten aineiden biologisten vaikutusten ilmaisijoita, ns. biomarkkereita, aineiden kertymiä sekä antioksidantti- ja vitamiinipitoisuuksia meriliöstössä. Esimerkiksi rannikolle häkitetyistä sinisimpukoista tutkitaan eläinten mahdollista altistumista hermo- ja genotoksisille aineille tutkimalla hermoston välittäjäaineiden toimintaa ja kromosomivaurioita. Lukuisten muiden muuttujien mukana simpukoista mitataan jopa sydänkäyrä, josta saatavaa tietoa käytetään yksilön yleisen terveydentilan ilmaisijana. Tuloksia verrataan samoilta alueilta kerättyyn plankton- ja pohjaeläinyhteisöaineistoon etsien mahdollisia yhteyksiä havaittuihin vaihteluihin.

BEAST 2010 -tutkimusmatka kuuluu Itämeren BONUS+ -tutkimusohjelman BEAST-hankkeeseen (suom. Haitallisten aineiden biologiset vaikutukset ja meriekosysteemin terveydentilan arviointi). Monikansallisen, koko Itämeren kattavan hankkeen päätavoitteena on testata haitallisten aineiden biologisten vaikutusten mittaus- ja havainnointimenetelmiä ja edistää niiden käyttöönottoa Itämeressä. BEAST-hanke keskittyy etenkin biomarkkerimenetelmien käyttöön kala-, simpukka- ja äyriäislajeissa. Tavoitteena on myös kemikaalien aiheuttamien molekyyli- ja solutason vasteiden linkittäminen eliöiden terveyteen ja lisääntymiseen sekä lajien populaatiokoossa ja –rakenteessa tapahtuviin muutoksiin. Hankkeen tavoitteena on kehittää Itämeren eri alueille monitasoinen haitallisten aineiden aiheuttamaa ympäristöstressiä havainnoiva ja kuvaava menetelmävalikoima, jossa erityisesti biomarkkerit toimivat herkkinä diagnostisina välineinä. Vuonna 2009 hankkeen pääkohteena oli Suomenlahti.

BEAST 2010 -tutkimusmatkalle osallistuu 21 tutkijaa kahdeksasta tutkimuslaitoksesta Latviasta, Liettuasta, Ruotsista, Saksasta, Suomesta ja Venäjältä Itämeren tilan seurannassa. Hankkeeseen osallistuu yhteensä 16 tutkimuslaitosta kaikista Itämeren maista. Aranda matka alkoi maanantaina 30.8.2010 klo 10 Helsingin Jätkäsaaresta.

Lähde: Suomen ympäristökeskus
Kuva: Itämeriportaali / Aranda

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.