p

Huimat lämpötilat Arktiselle - varoittaa historia

Plioseeni aikakaudella Arktinen alue lämpeni paljon enemmän kuin aiemmin on ajateltu, silloin hiilidioksidipitoisuus oli samaa tasoa kuin tällä hetkellä. Arktinen alue voi lämmetä samalla tavalla nykyäänkin.

Ashley Ballantyne Coloradon yliopistosta kollegoineen analysoi 4 miljoonaa vuotta vanhoja plioseenikauden turvenäytteitä Ellesmere'n arktisessa saaristossa [Ellesmere Island] saadakseen selville minkälainen sää oli silloin kun turve muodostui.

Tuolloin CO2 tason arvellaan olleen lähellä nykyistä tasoa, noin 390 ppm, ja globaali keskilämpötila oli noin 2-3° C nykyistä lämpimämpi. Se oli viimeinen lämmin ajanjakso ennen Pleistocene jääkauden alkua, jota käytetään ilmastotutkimuksissa mallina tulevaisuuden ilmastosta.

Aiemmat tutkimukset tietokonemalleilla ovat esittäneet Arktisen alueen plioseenikauden lämpötilaksi nykyistä tasoa 10° C lämpimämmäksi. Pienempikin lämpeneminen voi vaikuttaa  paljon Arktisella alueella, koska heijastava merijää vähenee, sekä kasvien leviäminen ja maan paljastuminen lisää auringon lämpöenergian imeytymistä.

Ballantyne'n ryhmä arvioi lämpötilajaksoa jossa turve muodostui ja kolme asiaa joihin lämpötila vaikutti, mittaamalla erilaisten kemiallisten yhdisteiden määrää, tietyn isotoopin tasoja puun vuosirenkaissa ja määrässä ja kivettyneen kasvillisuuden tyypeissä.

Ballantyne'n ryhmän analyysin mukaan otetut näytteet syntyivät kun alueen keskimääräinen lämpötila oli noin -0,5° C. Se on 19° C lämpimämpi kuin tämänhetkinen lämpötila. Se on enemmän kuin edellisissä tietokonemalleissa oli arvioitu.

"Nämä tulokset ovat hälyttäviä", sanoo Ballantyne. "Vaikka kestäisi vuosisatoja kasvavan CO2 pitoisuuden aiheuttaman maapallon lämpötilan nousuun, voimme odottaa Arktisen alueen lämpenevän huomattavasti enemmän kuin kuin muualla maailmassa", hän summaa.

Marci Robinson Yhdysvaltain geologian tutkimuskeskuksesta Restonista, Virginiasta katsoo, että Arktisen alueen lämpeneminen on huolestuttavaa, mutta ei usko sen edistyvän vastaamaan aivan plioseenikauden lämpötilaa.

Tarkistettuaan tutkimusmallia, Robinson poistaisi merenpohjan harjanteen joka nykyään ulottuu Grönlannista Skotlantiin, koska plioseenikaudella se oli paljon pienempi. "Ilman harjuestettä lämmintä vettä voi virrata vapaammin pienemmillä leveysasteilla ja Arktisilla alueilla edistäen lämpenemistä", sanoo Robinson. "Tämä viittaisi siihen, että Arktisen alueen lämpeneminen voisi olla noin 5° C alle plioseenikauden lämpötilan". Eli Robinsonin arvio tarkoittaa, että Arktisen alueen lämpötila nousisi 14° C nykytasosta.

Tutkimuksesta kertoi: New Scientist

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.