p

WWF: Green Office -toimistoilla merkittäviä säästöjä

Suomen Green Office -toimistot säästivät vuonna 2009 yhteensä 2230 tonnia kasvihuonekaasupäästöjä aiempaan vuoteen verrattuna kulutustaan vähentämällä (*). Määrä vastaa yli 260 henkilöautomatkaa maapallon ympäri. WWF:n Green Office on toimistoille tarkoitettu ympäristöpalvelu, jonka tavoitteena on toimistojen ekologisen jalanjäljen pienentäminen ja kasvihuonekaasujen vähentäminen. Green Office -verkostossa on mukana 180 organisaatiota.

Green Office -toimistot raportoivat WWF:lle vuosittain kulutuksestaan vähintään kolmella eri kulutusluvulla. Nämä indikaattorit on valittu yhdessä WWF:n kanssa, ja ne kuvaavat tärkeimpiä ympäristövaikutuksia. Indikaattoreja ovat esimerkiksi paperin-, sähkön- ja lämmönkulutus, autojen polttoaineen kulutus, lentomatkat ja sekajätteen määrä.

”Suosituimpia kulutuksen säästökohteita vuonna 2009 olivat sähkö ja paperi sekä auto- ja lentomatkat. Lämmönkulutus nousi kylmän talven vuoksi jonkin verran, mutta kokonaisuutena verkoston päästöt ovat vähentyneet valtavasti!” Green Office -asiantuntija Mikko Kuiri WWF:stä kertoo.

Sähkönkulutus on laskenut koko verkostossa. Yhteensä Green Office -toimistot säästivät yli 4 GWh (4 005 600 kWh) sähköä edelliseen vuoteen verrattuna (*). Tämä vastaa 835 500 polttoainelitran kasvihuonekaasupäästöjä tai 450 kaukolämmitteisen omakotitalon keskimääräisiä vuosittaisia päästöjä. ”Pienillä toimenpiteillä säästyy huomattavan paljon energiaa. Valot ja laitteet kannattaa sammuttaa silloin kun niitä ei tarvita ja koneisiin kannattaa määrittää virransäästöasetukset”, Kuiri sanoo.

Paperinkulutus verkostossa on laskenut 16 % edellisestä vuodesta (*). Tämä tarkoittaa yhteensä lähes 22 miljoonaa paperiarkkia ja 200 tonnin säästöjä kasvihuonekaasupäästöissä. ”Säästetty määrä paperia muodostaisi yli kahden kilometrin korkuisen pinon, joka painaisi noin sata tonnia. Rahassa tämä vastaa 152 000 euron säästöä. Paperin käyttöä voi vähentää esimerkiksi välttämällä tulostamista, siirtymällä sähköiseen asiakirjahallintaan sekä tulostamalla paperin molemmille puolille.”

Myös lentäminen ja autolla ajaminen on vähentynyt monissa toimistoissa. Yhteensä lento- ja tieliikenteen päästöissä on säästetty 1 140tonnia kasvihuonekaasupäästöjä (1 140 tCO2) (*). Tämä vastaa 485 000 polttoainelitran kasvihuonekaasupäästöjä tai 260 kaukolämmitteisen omakotitalon keskimääräisiä vuosittaisia päästöjä.

”Taantuma sai monet pohtimaan vaihtoehtoa matkustamiselle. Etäneuvottelut, puhelinkokoukset ja muut tietoliikenneratkaisut vähentävät tarvetta matkustamiseen, ja samalla säästyy aikaa. Matkustaessa kannattaa lentämisen sijaan suosia raideliikennettä”, Kuiri kertoo.

Seitsemän toimistoa, joilla on olemassa vertailuluku jätemääristä aikaisempaan vuoteen, raportoi jätemääristään. Näissä toimistoissa kaikkien jätejakeiden kokonaismäärä on vähentynyt 1 040 000 kilosta 814 000 kiloon (*). Tämä vastaa 168tonnia kasvihuonekaasupäästöjä (168 tCO2ekv).

* Kulutusluvut on kerätty niiltä toimistoilta, joilla on olemassa indikaattorin vertailuluku aikaisemmalta vuodelta (paperi 82 toimistoa; sähkö 79 toimistoa; tieliikenne 15 toimistoa; lentoliikenne 12 toimistoa; jäte 7 toimistoa). Säästöjä vastaavat havainnollistavat esimerkit perustuvat WWF:n Ilmastolaskuriin.

Green Office

WWF:n Green Office on toimistoille tarkoitettu ympäristöpalvelu, jonka avulla työpaikat voivat vähentää ympäristökuormitustaan, saavuttaa säästöjä ja hidastaa ilmastonmuutosta. Se on käytännönläheinen ympäristöohjelma, joka pohjautuu ISO 14 001- ja EMAS -ympäristöjärjestelmien yleisiin periaatteisiin. WWF myöntää kriteerit täyttäneille toimistoille Green Office -merkin käyttöoikeuden.

Toimitilat ovat avainasemassa energiankulutuksessa ja kestävissä ratkaisuissa. Green Office motivoi henkilöstöä arjen ekotekoihin, parantaa ympäristötietoisuutta ja tuo kustannussäästöjä. Järjestelmästä hyötyvät organisaatio ja ympäristö yhdessä.

Tällä hetkellä Green Office -verkostossa on mukana 180 organisaatiota, joissa työskentelee noin 45 000 työntekijää. Mukana on niin yrityksiä, julkishallintoa kuin kolmannen sektorin toimijoita. Ohjelma on kansainvälistymässä ja tällä hetkellä käytössä myös esimerkiksi Baltian maissa, Romaniassa ja Indonesiassa.

Lähde: WWF Suomi

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.