p

Tutkimusryhmä lähdössä Grönlannin mannerjäätikölle

Kolmihenkinen suomalainen tutkimusryhmä on lähdössä Grönlannin mannerjäätikölle 25. kesäkuuta. Kolme viikkoa kestävän retken aikana tutkitaan Grönlannin lumen ja jään fysikaalisia ominaisuuksia sekä auringon säteilyn heijastumista.

Kahdesta Ilmatieteen laitoksen tutkijasta ja yhdestä Geodeettisen laitoksen tutkijasta koostuva ryhmä suuntaa Grönlannin mannerjäätikön huipulla sijaitsevalle Summit-tutkimusasemalle kesäkuun lopussa. Kolmiviikkoisen RASCALS-kampanjan aikana tutkitaan Grönlannin lumen ja jään fysikaalisia ominaisuuksia sekä auringon säteilyn heijastusominaisuuksia.

Kampanjan tuloksien avulla tullaan kehittämään tarkempia menetelmiä satelliittihavaintojen tekoon. Tarkemmilla satelliittimittauksilla voidaan havaita ilmastonmuutoksen aiheuttamat vaihtelut arktisen lumen ja jään albedossa. Tämän tiedon avulla pystytään mallintamaan tarkemmin myös Suomen kannalta tärkeän Pohjoisen napa-alueen ilmaston kehitystä lähitulevaisuudessa.

"Retken tavoitteena on parantaa paikan päältä kerätyn aineiston pohjalta satelliittimittausten tarkkuutta erityisesti arktisen lumen ja jään kirkkauden eli albedon osalta. Lumen ja jään albedo on ilmaston kehityksen kannalta merkittävä suure, sillä se ohjaa napa-alueilla maanpinnan säteilybudjettia. Albedon muutokset vaikuttavat esimerkiksi ilman lämpötilaan lähellä pintaa ja lumen ja jään sulamiseen", kertoo retkikunnan johtaja Aku Riihelä Ilmatieteen laitoksesta.

Kampanjan aikana mitataan lumen pinnan heijastavuutta eli reflektanssia sekä kokonaiskirkkautta eli albedoa kaikilla Auringon valon aallonpituuksilla. Mittausalueille kaivettavista lumikuopista mitataan lisäksi lumen tiheys-, kosteus-, ja lämpötilaprofiilit ylimmän metrin osalta sekä kuvataan lumen rakennetta erikoiskameralla. Kesän aikana kerätään alueelta myös runsas määrä satelliittihavaintoja eri avaruusjärjestöjen kautta.


Grönlanti mielenkiintoinen tutkimuskohde

Grönlannin mannerjäätikkö ja Summit-tutkimusasema on valittu retkikunnan kohteeksi, koska siellä päästään tutkimaan arktisen alueen lunta ja jäätä mahdollisimman koskemattomassa muodossa. Yhdysvaltain kansallisen tiedesäätiö NSF:n ylläpitämä Summit-asema sijaitsee yli kolmen kilometrin korkeudella merenpinnasta. Näin ollen alueen lumi ei tyypillisesti sula arktisen kesänkään aikana. Alueen syrjäinen sijainti mannerjäätikön keskellä takaa, että ihmisen tuottamien ilman epäpuhtauksien vaikutus mittauksiin voidaan minimoida. Alueen maasto-olot soveltuvat hyvin satelliittimittauksiin.

Lähde: Ilmatieteen laitos

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.