p

Tuntevatko yritykset vihreän ICT:n mahdollisuudet?

Tekesin teettämän tutkimuksen mukaan yritysten käsitys vihreästä ICT:stä eli Green ICT:sta on suppea. Yritysten mukaan mahdollisuuksia on, mutta myös haasteita.

Tekes teetätti haastattelututkimuksen vihreän ICT:n liiketoimintavaikutuksista Dagmar Insight & Implementationilla 101 henkilölle ohjelmistot-, digitaalinen media-, tietoliikenne- ja elektroniikka-alan yrityksissä.

Noin puolet oli Tekesin asiakkaita ja toinen puoli ei-asiakkaita. Yrityksistä 59 oli pieniä ja 27 keskisuuria ja loput suuria.

Neljä viidestä vastaajasta pystyi kertomaan jotain, mitä vihreä ICT tuo heille mieleen. Usea ymmärsi vihreän ICT:n energian säästämiseksi. Joka kuudes toi esiin, että siinä on tarkoitus kehittää ratkaisuja joilla päästään säästöihin.

Vihreä ICT koetaan haasteena ja mahdollisuutena

Puolet vastasi vihreän ICT:n olevan sekä haaste että mahdollisuus. Yli puolet vastasi, että liiketoimintamahdollisuuksia oli jo mietitty, mutta usein oli kyse vielä oman yrityksen toimintojen kehittämisestä.

Ehdotukset keinoista, joilla vihreän ICT:n innovaatioita voitaisiin edistää, olivat moninaiset. Keinoista useimmin mainittiin kuitenkin rahoitus. Aiheesta pitäisi saada enemmän tietoa ja sitä myös toivottiin Tekesistä.

Ylipäänsä sähkön kulutuksen ja ympäristönhaittojen vähentämiseen parhaina keinoina nähtiin pitkäjänteinen asenteiden muuttaminen sekä tuotekehitys ja innovaatiot. Myös erilaiset kannusteet, kuten verovähennykset tai valtion ohjauskeinot saivat kannatusta.

Kun tiedusteltiin ansaintamallia, yli puolet vastasi sen liittyvän kokonaispalveluun. Johtopäätöksenä voi nähdä, että yritysten käsitys vihreästä ICT:n mahdollisuuksista tuntuu olevan melko kapea-alaista.

Kolmannes vastaajista oli sitä mieltä, ettei vihreän ICT:n liiketoimintahyödyntämisessä ole varsinaisia esteitä. Joka neljäs totesi esteeksi, sen että asiaa ei tunneta vielä kovin hyvin. Energian hinta oli joidenkin mielestä vielä hidaste.

Peräti 42 prosentilla oli jo käynnissä joitakin kehittämishankkeita vihreän ICT:n alueella. Hieman reilu puolet näistä oli hakenut ulkopuolista rahoitusta tai asiantuntijatukea. Tukea ilmoittivat hakeneensa keskimääräistä useammin pienten yritysten vastaajat.

Miten mukaan vihreän ICT:n kehittäjäksi?

Tekes on perustanut yhteistyössä Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliiton FiComin kanssa vihreän ICT:n alueelle hankkeen, jossa haastetaan kaikki Suomessa toimivat ICT-alan yritykset mukaan säästämään ympäristöä.

Tekes tarjoaa rahoitusta teknologian, palvelujen ja liiketoimintamallien kehitykseen sekä yhteistyötä, verkostoja ja apua kansainvälistymiseen. Mukaan voi liittyä osallistumalla esimerkiksi Tekesin ja FiComin järjestämiin tilaisuuksiin.

Tekesin vihreä ICT »

FiComin vihreä ICT »

Lähde: Tekes

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.