p

Pohjoisen ylikulutus tuottaa ympäristöongelmia ja ajaa ihmisiä pois kotisijoiltaan Etelässä

Ylikuluttamisen ekologinen jalanjälki on paitsi ympäristöllinen myös sosiaalisen oikeudenmukaisuuden kysymys. Miljoonan hehtaarin vuosittainen sademetsän hävittäminen Indonesiassa koskettaa lukuisten metsäyhteisöjen elämää. Intiassa erilaisten kehityshankkeiden tieltä on joutunut väistämään ainakin 30 miljoonaa adivasia eli alkuperäiskansoihin kuuluvia ryhmiä. Konservatiivistenkin arvioiden mukaan maapallollamme saattaa vuonna 2050 olla yli 200 miljoonaa ilmastopakolaista.

10.-11.6.2010 Siemenpuu-säätiön tuottamassa ja Helsingissä pidetyssä kansainvälisessä seminaarissa ”Displacement Induced by Environmental Problems and Development”  keskusteltiin vilkkaasti siitä, kuinka länsimaat, Suomi muiden mukana, ovat pitkälti ulkoistaneet ylikulutuksensa vaikutukset kehitysmaihin. Seminaarissa kahdeksan kehitysmaista tullutta ja neljä suomalaista asiantuntijaa kertoivat ympäristöongelmien ja erilaisten infrastruktuuri- sekä teollisuushankkeiden aiheuttamista maakiistoista, ihmisten pakkosiirroista ja ympäristöpakolaisuudesta. Seminaarin ajankohtaisuudesta todistaa juuri tässä kuussa julkistettu YK:n ympäristöohjelman UNEPin raportti "Assessing the Environmental Impacts of Consumption and Production: priority, products and materials". Tuoreessa raportissa todetaan, että vaurauden lisääntyminen tuottaa vakavia ympäristöuhkia, ja että rikkaat maat siirtävät suurimman osan elämäntapansa ympäristövaikutuksista Etelään.

Seminaarin loppukeskustelussa korostettiin sitä, että talouskasvullamme on edelleenkin selkeä materiaalinen pohja ja erilaisten luonnonvarojen kysyntä ei ole taittumassa vaan päinvastoin kasvamassa. Tämän vaikutukset näkyvät erityisesti kehitysmaissa maakiistojen, ympäristöongelmien ja ihmisten maattomuuden ja pakkomuuton muodossa. Siemenpuun puheenjohtaja Mira Käkönen totesi, että kysymykset maa- ja metsäoikeuksista, ruokasuvereenisuudesta ja ekologisesta demokratiasta ovat käymässä yhä tärkeämmiksi. Seminaarin asiantuntijat olivat kaikki yhtä mieltä siitä, että globaalin Etelän ympäristöongelmien ratkaisu on pitkälti myös rikkaampien maiden käsissä ja olennaisena osana ratkaisua on oltava ylikuluttamisesta ja kestämättömän talouskasvun mallista luopuminen.

Lähde: Siemenpuu-säätiö

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.