p

Metsäjätit edenneet kohti vastuullisempaa tuotantoa

WWF:n eilen julkaiseman raportin mukaan kansainvälistyneet metsäteollisuusyhtiöt Stora Enso ja UPM ovat edenneet viimeisen kahden vuoden aikana askeleittain kohti vastuullisempaa toimintaa etelän nopeakasvuisilla plantaaseilla. Edistymisestä huolimatta plantaasiyhtiöiltä vaaditaan entistä läpinäkyvämpää toimintaa uusien globaalien haasteiden, kuten ilmastonmuutoksen, edessä.

Stora Enso ja UPM ovat kahden viimeisen vuoden aikana edenneet askeleittain kohti vastuullisempaa tuotantoa. Tämä selviää WWF:n julkaisemasta raportissa ”Suomalaiset paperijätit nopeakasvuisilla puuplantaaseilla. Kansainvälistyneen metsäteollisuuden globaalit haasteet: bioenergia ja ilmastopoliittiset mekanismit” (pdf). Raportin mukaan edelleen on kuitenkin vaikea saada tietoa siitä, mistä yhtiöt ostavat markkinasellua ja kuinka vastuullisia yhtiöiden kauppakumppanit ovat.

”On tärkeää, että etelässä toimivat plantaasiyhtiöt toimivat vastuullisesti ja osoittavat sellun ja paperin ympäristösuorituskyvyn entistä läpinäkyvämmin niin, että kuidun alkuperä, tuotannon hiilidioksidipäästöt, vesistövaikutukset ja kaatopaikkakuormitukset ovat avoimesti arvioitavissa”, WWF Suomen metsäasiantuntija Maija Kaukonen toteaa.

Suomalaiset metsäjätit ovat siirtämässä tuotantoaan Suomesta yhä enemmän Latinalaiseen Amerikkaan ja Kaakkois-Aasiaan, missä yritysvastuun kenttä on yhä laajempi. Luonnon monimuotoisuusarvojen sekä sosiaalisten näkökulmien rinnalle uudeksi haasteeksi on nousemassa ilmastonmuutos. Kansainväliset päästörajoitteet sekä bioenergiatavoitteet voivat johtaa uusien maa-alueiden valjastamiseen bioenergian tuotantoon ja hiilensidontaan. ”Plantaasiyhtiöiden tulee vastata uusiin haasteisiin. Yhtiöiden tulee varmistaa, että maanomistusoikeudet toteutuvat, bioenergialla saavutetaan todellisia päästövähennyksiä ja että plantaasituotanto ei uhkaa ruokaturvallisuutta.”

WWF:n julkaisemassa raportissa esitetään suosituksia siihen, kuinka yritykset voivat toimia vastuullisesti myös uusien haasteiden edessä.

Nopeakasvuiset puuplantaasit

Tehokkaasti hoidettuja nopeakasvuisia puuplantaaseja arvellaan olevan maailmassa noin 25 miljoonaa hehtaaria. Suurin osa nopeakasvuisista plantaaseista sijaitsee Aasiassa ja Latinalaisessa Amerikassa. Suomalaiset metsäyhtiöt saavat nopeakasvuisilta puuplantaaseilta erityisesti sellun raaka-ainetta.

Puuviljelmiä voidaan hyödyntää ilmastonmuutosta torjuttaessa. Nopeakasvuisilla puuplantaaseilla voidaan kasvattaa pienellä pinta-alalla tehokkaasti bioenergian raaka-aineeksi kelpaavaa biomassaa ja näin korvata fossiilisia polttoaineita, mikä saattaa vähentää kasvihuonekaasupäästöjä. Nopean kiertokulkunsa vuoksi nopeakasvuiset puuplantaasit ovat tehokkaita hiilen sitojia.

Stora Enso on maailmanlaajuinen metsäyhtiö, joka työllistää noin 29000 työntekijää yli 35 maassa. Yhtiöllä on nopeakasvuisia puuplantaaseja Brasiliassa, Uruguayssa, Kiinassa, Thaimaassa ja Laosissa.

UPM on yksi maailman suurimmista metsäteollisuusyrityksistä. UPM:llä on tuotantolaitoksia 15 maassa ja yhtiön palveluksessa on noin 23 000 henkilöä. UPM:llä on nopeakasvuisia puuviljelmiä Uruguayssa.


Lähde: WWF Suomi
Kuva: UPM

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.