p

Hallitus valehtelee lisäydinvoiman perustelemiseksi

Pääministeri Vanhanen ja työ- ja elinkeinoministeri Pekkarinen esittävät jatkuvasti ydinvoiman lisärakentamiselle perusteluita, jotka ovat ristiriidassa hallituksen omien taustaselvitysten ja todellisuuden kanssa. Greenpeacen tänään julkaisema selvitys osoittaa, että Vanhanen ja Pekkarinen ovat antaneet eduskunnalle ja julkisuuteen väärää tietoa muun muassa ydinvoiman lisärakentamisen vaikutuksesta sähköntuotannon päästöihin ja sähkön hintaan, ydinsähkön viennin suuruudesta, uusiutuvan energian lisäämisen kustannuksista sekä ydinjätteen loppusijoituksesta.


”Hallitus on valehdellut ydinvoimalupien kaikista keskeisistä perusteista. Vanhanen ja Pekkarinen esittävät päästövähennykset kahden ydinvoimaluvan keskeisimpänä perusteena. Hallituksen omat selvitykset osoittavat, että ydinvoiman lisärakentamisella saatavat päästövähennykset ovat murto-osa siitä, mitä ministerit ovat julkisesti väittäneet. Sähköntuotannon lisätarvetta on paisuteltu muun muassa olettamalla sähkön ja lämmön yhteistuotannon mittava alasajo”, sanoo Greenpeacen energiavastaava Lauri Myllyvirta.

Sähköntuotannon lisätarvetta arvioitaessa hallitus on olettanut sähkön ja lämmön yhteistuotantoa ajettavan nopeasti alas, vaikka hallitukselle tehty selvitys arvioi, että sähköntuotanto yhteistuotantolaitoksissa päinvastoin kasvaa. Sen lisäksi jo tehdyt päätökset toimista sähkön käytön tehostamiseksi on jätetty pois laskuista sähköntarvetta arvioitaessa. Perusteettomat oletukset peittävät 14 terawattitunnin eli reilun yhden uuden ydinreaktorin suuruisen ydinsähkön viennin.

Sähkön hintaa arvioitaessa on jätetty kokonaan huomiotta nykyisten pohjoismaisten sähkömarkkinoiden yhdentyminen Keski-Eurooppaan, joka nostaa sähkön hintaa ja pienentää ydinvoimakapasiteetin lisäyksen vaikutusta sähkön hintaan murto-osaan hallituksen laskelmissa arvioidusta.

Tuulivoiman lisäämisestä aiheutuvat kustannukset on arvioitu vähintään kaksi kertaa liian suuriksi, kun kustannukset arvioidaan käyttäen hallituksen omia lukuja.

Hallituksen esitys ydinvoimaluvan myöntämisestä Fennovoimalle ei myöskään täytä ydinenergialain ehtoja, sillä Fennovoimalla ei ole yhdenkään kunnan hyväksyntää ydinjätteiden loppusijoittamiselle.

”Kansanedustajat ovat päättämässä virheellisten tietojen perusteella Suomen kohtalonkysymyksestä. Hallitus haluaa sitoa energiapolitiikan vuosikymmeniksi riskialttiiseen menneisyyden tekniikkaan, joka tuottaa hengenvaarallisesti säteilevää jätettä kymmenille tuhansille sukupolville. Yksikään vastuullinen kansanedustaja ei voi hyväksyä hallituksen ydinvoimaesitystä. Sitä eivät hyväksy myöskään ne 30 000 kansalaista, jotka ovat antaneet sitoumuksen äänestää eduskuntavaaleissa 2011 lisäydinvoiman rakentamista vastustavaa kansanedustajaa”, Myllyvirta toteaa.

Näin ministerit vääristelevät ydinvoimalupien perusteita -kalvosarja  (pdf)

Lähde: Greenpeace

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.