p

Biomassapohjaisten tuotteiden suomalaisen kehitystyön lähtökohtana kestävät ratkaisut

Metsäteollisuus on Suomessa eturintamassa, kun uusia biojalostamosovelluksia kehitetään. Suomalaiset biomassalähteet, kuten puu ja metsätähteet ovat kestävän kehityksen mukaisia, eivätkä ne kilpaile ruoantuotannon kanssa.


Biomassapohjaisten tuotteiden tuotannon on oltava hinnaltaan kilpailukykyistä ja kestävän kehityksen mukaista, jotta tuotteet voivat pärjätä markkinoilla.

Paperi- ja sellutehtaat ovat hyvä ympäristö isoiksi biojalostamoiksi ja niihin voidaan kustannustehokkaasti yhdistää biopolttoaineiden, -kemikaalien ja -materiaalien tuotanto.

”Biomassapohjaisten tuotteiden kehityksessä on tärkeää suunnata katseet kestävän kehityksen mukaisiin raaka-aineisiin, jotka todella vähentävät kasvihuonekaasupäästöjä eivätkä kilpaile ruoantuotannon kanssa. Suomalaiset biomassalähteet, kuten puu, metsä- ja maataloustähteet sekä jätteet ovat juuri niitä”, huomauttaa BioRefine-ohjelman päällikkö Jukka Leppälahti Tekesistä.

Tekes käynnisti BioRefine - Uudet biomassatuotteet -ohjelman 2007. Ohjelmassa kehitetään biomassojen hyödyntämisestä liiketoimintaa ja se jatkuu vuoden 2012 loppuun.

Metsä-, energia- ja kemianteollisuus yhdistäneet voimansa

Biojalostamokonseptien kehityksessä on tärkeää uusien arvoketjujen löytäminen. Uudet menestyksekkäät innovaatiot edellyttävät yhteistyötä eri aloja edustavien yritysten välillä.

”BioRefine-ohjelmassa metsä-, energia- ja kemianteollisuuden yritykset ovat yhdistäneet voimansa ja osaamisensa löytääkseen keinoja tulevaisuuden energia- ja ilmastotavoitteiden tyydyttämiseen sekä tuotevalikoimansa uudistamiseen”, kertoo BioRefine-ohjelman koordinaattori Tuula Mäkinen VTT:ltä.

Yhteistyössä etsitään ratkaisuja muun muassa siihen, miten uusien biopolttoaineiden ja -kemikaalien tuotanto voidaan integroida olemassa oleviin metsäteollisuuden laitoksiin.

Lähde: Tekes

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.