p

Arktisiin ympäristökysymyksiin tartuttava välittömästi

Kahdeksan arktisen maan on otettava vastuu arktisten alueiden luonnon- ja ympäristönsuojelusta ennen kuin alueiden luonnonvarojen hyödyntäminen ja lisääntynyt meriliikenne ehtivät aiheuttaa peruuttamatonta vahinkoa. Kansainvälinen mielenkiinto arktisia alueita kohtaan on kasvanut voimakkaasti energian ja raaka-aineiden tarpeen sekä ilmastonmuutoksen myötä. Lisääntynyt aktiivisuus alueella aiheuttaa välittömän tarpeen tehostaa ympäristönsuojelua ennakoimalla ja estämällä ihmisen toiminnasta aiheutuvia haitallisia vaikutuksia.

Ympäristöministeriön kansliapäällikkö Hannele Pokka edusti Suomea Tanskan koolle kutsumassa kahdeksan arktisen maan ympäristöministereiden kokouksessa Ilulissat'ssa Grönlannissa. Puheenvuoroissaan Pokka korosti erityisesti merenkulun ympäristönsuojelun tärkeyttä. Suuri öljyonnettomuus olisi arktisissa olosuhteissa kohtalokas, joten merenkulun infrastruktuurin luominen alueelle on aloitettava meriturvallisuutta lisäävistä toimista. Tärkeintä on öljyonnettomuuksien estäminen, mutta myös öljyntorjuntavalmiutta on onnettomuuksien varalta parannettava. Risteilyalusliikenne on jo kasvanut arktisilla alueilla ja meripelastusvalmius on saatettava asianmukaiselle tasolle. Arktisten alueiden merenkulun turvallisuuden kehittämisessä Kansainvälisen Merenkulkujärjestö IMOn rooli on keskeinen.

Kokouksessa nousi vahvasti esille myös tarve suojella arktista meriluontoa perustamalla suojelualueita tai merenkululta rauhoitettuja alueita, esimerkiksi IMOn nimeämiä erityisalueita. Vastuu suojeluhankkeiden etenemisestä on erityisesti arktisilla mailla, ja myös Arktisen neuvoston tulisi edistää suojelua.

Ympäristöministereiden kokouksessa kansliapäällikkö Pokka nosti esille myös nykyisten toimivien yhteistyörakenteiden, kuten Arktisen neuvoston, toiminnan tukemisen ja valmistelun avoimuuden merkityksen. Arktisen neuvoston työryhmät tekevät arvokasta asiantuntijatyötä ja tukevat neuvoston päätöksentekoa. Arktisen neuvoston työryhmien tiedoista ja tutkimustuloksista muodostuu kokonaisuus, josta arktiseen ympäristöön vaikuttavien tekijöiden syy- ja seuraussuhteet käyvät ilmi. Merialueen suojelu edellyttää suojelua myös maa-alueilla: esimerkiksi suuret pohjoiseen virtaavat joet kuljettavat eteläisemmiltä teollisuus- ja kaivosalueilta mereen ympäristölle haitallisia kemikaaleja.

Tanska on kahdeksan arktisen maan välisen Arktisen neuvoston nykyinen puheenjohtajamaa ja on kaudellaan korostanut arktisten ympäristökysymysten merkitystä. Ympäristöministereiden kokouksen päätelmät korostavat arktisen meriympäristön merkitystä, luonnon monimuotoisuuden suojelua sekä tarvetta kansainvälisiin toimiin arktisten alueiden suojelemiseksi.

Lähde: Ympäristöministeriö

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.