p

Tiukemmat päästörajoitukset edistäisivät ilmastoinnovaatioiden kaupallistumista

Ilmastonmuutosta ehkäisevien keksintöjen pääsy markkinoille on vaikeaa, vaikka ne ympäristöhyötyjen lisäksi säästäisivät käyttäjälleen selvää rahaa. Parhaiten tällaisten ratkaisujen ja tuotteiden kaupallistumista tukisivat nykyistä tiukemmat kasvihuonekaasupäästöjen rajoitukset. Näin päättelee DI Sanni Kontinen Suomen innovaatiojärjestelmää koskevassa diplomityössään, joka esiteltiin tänään WWF:n järjestämässä innovaatiotyöpajassa.

Ilmastonmuutosta aiheuttavien kasvihuonepäästöjen vähentäminen on WWF:n selvitysten mukaan mahdollista, jos vanhat, hiiltä paljon kuluttavat teolliset prosessit korvataan puhtaammilla innovaatioilla kuten uusilla teknologioilla, palveluilla ja prosesseilla. Vaikka Suomen innovaatiojärjestelmä edistää tuotteiden ja palvelujen tutkimus- ja kehitystyötä, Sanni Kontisen tutkimustyön tuloksista ilmeni että ympäristöä hyödyttävien keksintöjen markkinoille pääsy on hankalaa. Yllättäen innovaatioilla on vaikeuksia levitä markkinoille, vaikka ne tarjoaisivat merkittäviä kustannussäästöjä.

”Suurimmat pullonkaulat ovat demonstraatio- ja pilottiprojektien puute, sekä innovaatioiden hidas kaupallistuminen ja korkea hinta. Asiakkaita tai markkinoinnin ammattilaisia ei oteta mukaan suunnitteluun, mikä heikentää niiden mahdollisuuksia menestyä markkinoilla. Ympäristöä hyödyttävät innovaatiot kaupallistuvat liian hitaasti tai eivät saavuta markkinoita lainkaan”, Sanni Kontinen toteaa.

Esimerkiksi energiatehokkuutta parantavia ratkaisuja ei oteta yrityksissä käyttöön, vaikka ne toisivat yritykselle kustannussäästöä. Tutkimuksen mukaan energiatehokkuusinvestointeja ei nähdä liiketoiminnan kannalta keskeisinä, tuottavuutta lisäävinä investointeina.

Kotimarkkinat kuntoon syöttötariffeilla ja julkisilla hankinnoilla

Älykkäät sähköverkot, bioenergia, sähköajoneuvot ja energiatehokas puurakentaminen ovat esimerkkejä aloista, joista voi kehkeytyä Suomelle merkittäviä uusia osaamis- ja vientialoja.

”Uusi innovaatioajattelu korostaa avoimen innovaatioympäristön tärkeyttä. Jos kansainvälisillä markkinoilla halutaan menestyä, olisi ensisijaisen tärkeää luoda innovaatioille kotimarkkina ja ottaa tuotteiden ja ratkaisujen suunnittelussa huomioon käyttäjälähtöisyys. Suomessa kannattaisi myös keskittyä tiettyihin, tarkkaan valittuihin osaamisalueisiin”, Sanni Kontinen jatkaa.

Haasteeseen voidaan tutkimustyön mukaan vastata esimerkiksi tiukentamalla kasvihuonekaasupäästörajoja. Tämä edistäisi teollisuuden ja yritysten innovatiivisuutta ja tuotekehitystä, mikä ennen pitkään laskisi innovaatioiden kustannuksia. Päästövähennystavoite lisäisi myös vähän hiiltä hyödyntävien innovaatioiden maahantuontia, mikä vauhdittaisi kilpailua ja toimijoiden innovatiivisuutta. Lisäksi tuonti kehittäisi Suomen muihin länsimaihin verrattuna alikehittynyttä palvelusektoria ja edistäisi kotimaisten toimijoiden kansainvälistymistä.

”Kaupallistamisen nopeuttamiseksi tarvitaan kotimarkkinoita stimuloivia mekanismeja, kuten syöttötariffeja sekä ympäristöystävällisiä julkisia hankintoja. Nykyiset kotimarkkinat nähdään osittain liian pieninä tukemaan liiketoimintaa ja yritykset suuntaavatkin suoraan kansainvälisille markkinoille. Kokemus kotimarkkinoilla olisi kuitenkin ensiarvoisen tärkeää etenkin pk-yrityksille”, WWF Suomen ilmastoasiantuntija Salka Orivuori päättelee.

Lähde: WWF Suomi

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.