p

Lisää ydinvoimaa - hyvästi hyvinvointi

"Emme pysty pitämään Suomea hyvinvointivaltiona ellei uutta ydinvoimaa rakenneta, näin se vain on", lausui J. Katainen korostetulla äänenpainolla Tv-uutisissa viime viikolla.

Kataisen puhe ei tietenkään ollut objektiivista tutkittua tietoa, vaan pelkästään kokoomuksen ideologiaa. Mitä se muuta voisi ollakaan. Ydinvoiman lisärakentaminen ei ole Suomen eikä suomalaisten kokonaisedun mukaista.

Selkokielellä Kataisen lause tarkoittaa: - ettei kokoomus pysty sähköenergiatuotannosta kokonaisuudessaan takaamaan rikkaampien taskuihin tulevia lisääntyviä voittoja, ellei Suomeen rakenneta lisää ydinvoimaa. Katainen hallituskumppaneineen haluaa siis pitää Suomen vanhanaikaisissa rakenteissa ja tuotantotavoissa vaarantaen samalla hyvinvointivaltiomme olemassa olon, "näin se vain on".

Poimin joitakin kohtia Gaian WWF:lle laatimasta "Suomelle kilpailukykyä älyenergialla" raportista (pdf). Raportissa kerrotaan hiukan muuta kuin Kataisen ja hallituskumppaneidensa toiveet edustaa:
Suomen kyky ylläpitää hyvinvointia edellyttää tuottavuuden merkittävää parantamista. Ripeästi energiatehokkuuteen ja uusiutuviin energialähteisiin panostaen meillä on mahdollisuus kestävään talouskasvuun ja edelläkävijyyteen. Samalla torjutaan ilmastonmuutosta ja parannetaan kansalaisten hyvinvointia.
Innovatiivisten ilmastoratkaisujen kehittäminen luo maailmanlaajuisia mahdollisuuksia edelläkävijäyrityksille ja suomalaiselle osaamiselle. Vahvan tietoteknologia- ja kommunikaatioalan lisäksi yrityksillämme on paljon osaamista esimerkiksi energiatehokkaisiin teollisuuden prosesseihin ja älykkäisiin sähköverkkoihin liittyen.
Energiankulutuksen tehostaminen pienentää tarvetta tuontipolttoaineiden käyttöön, keventää kauppatasetta ja vapauttaa kansantalouden resursseja tuottavaan käyttöön.
Kotimainen tuulivoimapanos voi luoda 30 000 työpaikkaa ja 12 miljardin euron vientiteollisuuden vuoteen 2020 mennessä (Teknologiateollisuus, 2009).
Bioenergiassa voidaan kiihdytetyin toimin saada 12 500 uutta työpaikkaa vuoteen 2015 mennessä (TEM, 2007).
Sähköautoklusteri voi työllistää 8 400 henkeä ja tuottaa 2,5 miljardin euron liikevaihdon jo 2020 (Biomeri ja TEM, 2009).
Ydinvoima sitoo maamme taloudelliset ja henkiset resurssit
Muutaman hiipuvan kasvun teollisuusalan vahva asema Suomessa voi estää osaamisvaltaisen korkean teknologian kasvun jatkossa. Pienen maamme edellytyksiä menestyä energiaintensiivisen teollisuuden ulkopuolella verottavat esimerkiksi:
Teollisuuden pääomien sitoutuminen alhaisen tuottavuuskasvun tuotantoon pitkiksi ajoiksi
Yhteiskunnan teollisuudelle myöntämät suorat ja epäsuorat tuet
Koulutus- ja innovaatiojärjestelmien suuntautuminen tukemaan teollisia rakenteita
Ydinvoimainvestointipäätös ohjaa Suomen tulevaa elinkeinorakennetta. Investoimalla ydinvoimaan hakeudumme kansainväliseen kilpailuun edullisimman tehdastuotantomaan paikasta ja mahdollisuutemme menestyä muilla aloilla vähenevät.
Monopoli asemaan pyrkivä ydinenergiateollisuus maamme poliittisten päättäjien myötävaikutuksella haluaa estää pienempien monipuolisten uusiutuvilla tuottavien energiayritysten kasvun ja syntymisen. Estää energiatuotannosta kertyvän kassavirran ja tuoton jakaantumisen useille pienemmille alan yrityksille kautta maan. Joka kuitenkin kehittäisi alaa, loisi huomattavasti työpaikkoja, listaa Gaian raportti. Raportti mainitsee myös, ettei uusiutuvilla monipuolisilla tuotanto- ja käyttötavoilla energia Suomesta lopu.

Jos maahamme rakennetaan ydinvoimaa lisää, menetämme jo olemassakin olevien huippuosaavien yritysten kehittymisen ja vientimahdollisuudet, eikä uusia työpaikkoja synny.

Pärjätäkseen kansainvälisillä kiristyvillä markkinoilla vientiin tähtäävän kasvuyrityksen liiketoimintamahdollisuudet on ensisijaisesti oltava kunnossa kotimaassaan. Edellytyksenä on tietenkin, riittävä tulorahoitus, henkilöstön korkea koulutustaso, alansa huippuosaaminen, innovatiivisuus sekä paneutuminen täysillä tuotteidensa kehitykseen, tuotantoon ja markkinointiin.

Edelläkävijä kasvuyrityksille oman- ja muun rahoituksen lisäksi on suotava rahoituksessa tasapuoliset oikeudenmukaiset tutkimus- ja kehitystyön tuet valtion taholta.

Gaian raportin mukaan, kasvun varmistamiseksi Suomen pitää tukea älyenergian tarjoamia työ- ja liiketoimintamahdollisuuksia ja ehdottaa toimenpiteiksi: Energiantuotannon rakentamista kotimaisten uusiutuvien energialähteiden varaan. Sekä kotimarkkinoiden aktivointia energiatehokkuuden edistämiseen taloudellisin kannustein ja julkisin hankintakriteerein, suuntaaminen älykkäisiin sähköverkkoihin, sähköajoneuvoihin, energiatehokkuuteen ja uusiutuviin energialähteisiin, mainitaan myös raportissa.

Eduskunta saattaa hyväksyä hallituksen esityksen mukaisesti luvan kahdelle uudelle ydinvoimalalle. Niinpä Suomesta ollaan tekemässä halpojen bulkkituotteiden energiaa tuhlailevaa tuotantomaata, korkeasta koulutustasostamme ja huippuosaamisestamme huolimatta. Sekä hallitus on päätöksillään ajamassa kehittyviä alansa johtavia korkean teknologian kasvuyrityksiä maastamme pois, energiapolitiikkamme suuntautuessa liikaa yhteen suuntaan.

Kauppalehden artikkelin mukaan Bioenergia-ala karkaa Suomesta
Bioenergia-alan kasvuyritykset karkaavat vauhdilla Saksaan ja Kiinaan. Nopeaa ja menestyvää loikkausta kuvastaa se, että esimerkiksi biokaasun tuottaja Greenvironment on jo rakentanut 15 laitosta saksalaisten maatilojen yhteyteen.

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.