p

Kansallinen toimintaohjelma ohjaa isoihin päästövähennyksiin

Rakennetun ympäristön merkitys ilmastonmuutoksen hillinnässä on erittäin merkittävä. Se vastaa 40 % energiankulutuksesta ja 30 % päästöistä Suomessa. Suomi on kansainvälisesti sitoutunut vähentämään ilmastopäästöjään. Lyhyessä ajassa pitäisi saada paljon aikaan, jotta tavoite toteutuu.

Ympäristöministeriön asettama työryhmä on tämän vuoden alusta kehittänyt energiatehokasta rakennettua ympäristöä koskevaa kansallista toimintaohjelmaa. Rakennetun ympäristön muodostamaa kokonaisuutta tarkastellaan yhdyskuntarakenteen, korjausrakentamisen, uudisrakentamisen, käytön ja ylläpidon sekä energiantuotannon näkökulmista.

Toimintaohjelma parantaa systemaattisesti rakennetun ympäristön energiatehokkuutta, vähentää rakennetun ympäristön aiheuttamia päästöjä ja edistää uusiutuvan energian käyttöä. Tulosten pohjalta voidaan valmistella lyhyelle ja pidemmälle aikavälille tarvittavia toimenpiteitä liittyen säädösohjaukseen, alan vapaaehtoisiin toimiin sekä rakennetun ympäristön teknologian ja palveluiden kehittämiseen.

Työpajamuotoisen työskentelyn tueksi toimintaohjelman valmistelua on pohjustettu selvitysten ja tutkimusten avulla, huomioiden myös kansainvälinen kehitys. Tarvittavia toimenpiteitä on työpajoissa ja niiden välillä pohdittu eri osapuolten näkökulmasta, siis sekä ihmisen, yrityksen, kunnan että valtion kannalta. Toimenpiteiden priorisointi on parhaillaan käynnissä.

Tavoitteena on konkreettisten toimenpide-ehdotusten lisäksi parantaa ymmärrystä rakennetun ympäristön merkityksestä ilmastonmuutoksen hillinnässä. Tärkeä osa työtä on tunnistaa oikeat tahot toimenpiteitä toteuttamaan ja saada nämä mukaan. Työn osana toteutetaankin viestintäohjelma, jossa toimintalinjoja laaditaan yhteistyössä kuntien sekä kiinteistö- ja rakennusalan keskeisten toimijoiden kanssa. Työryhmän tuloksista kerrotaan 26.10.2010.

Lähde: Klimaatti
Kuva: Kuopion asuntomessut / Passiivienergiatalo Pekkarinen

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.