p

Itämerestä ja sen tulevaisuudesta

Itämeri Argumenta -seminaarisarjan pohjalta on julkaistu monitieteinen "Itämeren tulevaisuus" – kirja. Eri näkökulmia edustaneet tutkijat, asiantuntijat ja muut Itämeren suojelun parissa työtä tekevät kirjoittavat Itämeren tilasta ja tulevaisuudesta. Kirjan avulla saa käsityksen Itämeren ongelmista ja niihin tarjolla olevista ratkaisuista.

Meren heikkoa tilaa ei enää voi sivuuttaa

Tätä nykyä meren yleistila on jo niin heikko, ettei yksikään rannikkovaltio voi sitä sivuuttaa. Väitetään jopa, että Itämeri on jo niin huonossa tilassa, että sen tilan korjaaminen vaatii taloudellisesti ja teknisesti mahdottomia ponnistuksia. Kirjassa kuitenkin esitetään, että Itämeren tilaa voidaan parantaa merkittävästi, edellyttäen, että resursseja voidaan siirtää sinne, missä panokset antavat suurimman mahdollisen hyödyn. Itämeren tilan kehityksellä on sekä luonnontieteellistä että yhteiskunnallista merkitystä.

Rantavaltioiden on sitouduttava suojelusuosituksiin

Itämeren kansainvälisen suojelupolitiikan tarkastelu osoittaa, että rantavaltioiden on sitouduttava suojelusuosituksiin. Niiden tulisi perustua sekä ekologisten että yhteiskuntapoliittisten ja taloudellisiin tekijöiden huomioon ottamiseen. Tällä hetkellä Euroopan Unionilla on merkittävä mahdollisuus edistää Itämeren suojelua meri- ja muiden direktiivien avulla. Lisäksi Itämeren suojelukomissiolla HELCOMlla on mahdollisuus tehostaa Itämeren rantavaltioiden yhteistyötä Itämeren suojelussa.

Itämeren suojelu tarvitsee tutkimusta ja poliittisia päätöksiä

Kirjassa korostetaan Itämerta koskevan tieteellisen tutkimuksen ja päätöksenteon välisen keskustelun edistämistä. Itämeren suojelun toimenpiteet tarvitsevat tuekseen tieteellistä työtä ja sen tuloksia sekä poliittista sitoutumista. Itämeren ympäristöongelmien ratkaiseminen ja tilan parantaminen vaativat kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä. Suojelu tarvitsee tuekseen monien eri tieteenalojen tuloksia sekä erilaisten arvomaailmojen ja ymmärryksen yhteensovittamista.

Kirja summaa Itämeren tutkijoiden ja muiden toimijoiden välisen monitieteellisen keskustelun. Kirjoittajat mm. pohtivat Itämeren vapaaehtoista suojelua ja sitä, voidaanko rehevöitymistä vähentää hapettamalla, mikä on luonnon monimuotoisuuden merkitys Itämerelle, mikä on kalakantojen tulevaisuus ja miten ilmastonmuutos, haitalliset aineet ja vieraslajit vaikuttavat Itämereen. Vanhoja ongelmia pyritään katsomaan uusista näkökulmista. Henkilökohtaisen näkökulman Itämerikysymyksiin tuo kirjailija Antti Tuuri, joka on yksi kirjan kirjoittajista. Kirjan loppuun on koottu yksitoista teesiä siitä, mistä Itämeren ongelmat johtuvat, miksi Itämerta pitää suojella ja miten suojelu toteutetaan tehokkaimmin.

Itämeren tulevaisuus –kirja on Suomen kulttuurirahaston rahoittaman kolmivuotisen Itämeri-Argumenta –projektin tuotos. Hankkeeseen osallistuivat Suomen ympäristökeskus, Helsingin yliopisto, Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT ja Åbo Akademi. Kirjan toimittajat ovat ympäristöneuvos Saara Bäck, professori Markku Ollikainen, professori Erik Bonsdorff, tutkija Annukka Eriksson, tietokirjailija Eeva-Liisa Hallanaro, professori Sakari Kuikka, professori Markku Viitasalo ja SYKEn merikeskuksen johtaja Mari Walls.

Itämeren tulevaisuus -kirjan julkaisee Gaudeamus

Lähde: Suomen ympäristökeskus

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.