p

ICT:llä 10 miljoonan tonnin päästövähennykset

Tieto- ja viestintäteknologialla (ICT) voitaisiin vähentää hiilidioksidipäästöjä Suomessa jopa yli 10 miljoonaa tonnia vuodessa. Suurimmat vähennykset saataisiin muun muassa älykkäillä liikenteen, rakennusteknologian ja energiaverkkojen ratkaisuilla.


Energiantuotanto, liikenne ja välillisesti rakennusten lämmitys ovat Suomessa suuria hiilidioksidipäästöjen aiheuttajia. Suomen vuotuinen hiilidioksidipäästömäärä on noin 70 miljoonaa tonnia.

Liikenne- ja viestintäministeriö selvitti miten paljon olemassa olevilla ja kehitteillä olevilla sähköisillä palveluilla voidaan lisätä energiatehokkuutta ja vaikuttaa erityisesti liikenteen päästöihin.

Tieto- ja viestintäteknologialla on mahdollistajan rooli kun siirrytään kohti energiatehokkaampaa ja vähäpäästöisempää taloutta. ICT-sovellusten tehokkaampi hyödyntäminen edellyttää luotettavia ja nopeita tietoliikenneyhteyksiä, joiden tulisi toimia saumattomasti yhteen muun muassa liikennejärjestelmien ja energiaverkkojen kanssa.

Selvityksen mukaan esimerkiksi rakennuksissa lämmityksen, ilmanvaihdon ja jäähdytyksen energiankulutusta voidaan vähentää ohjaamalla niitä tehokkaammin ICT-sovelluksilla.

Älykkäissä energiaverkoissa sähkönkulutusta pystytään ohjaamaan hajauttamalla tuotantoa sekä vaikuttamalla sähkön kysyntään ja kulutukseen älykkäiden sähkömittarien avulla. Lisäksi teknologiaa hyödyntämällä voidaan vähentää sähköhävikkiä ja siirtää kulutusta pois sähköverkon ruuhkatunneilta.

Liikenteessä hiilidioksidipäästöjä on mahdollista vähentää vaikuttamalla kulkutavan ja kulkureittien valintaan ja ajotapaan esimerkiksi navigaattoreiden avulla. Raskaan liikenteen reittioptimoinnilla ja dynaamisilla navigaattoreilla voidaan reittivalintoja parantaa ja näin vähentää päästöjä.

Lähde: Klimaatti

Klimaattia julkaisee yhteistyössä:  YM, MMM, TEM, LVM, SYKE, VNK, UM, Sitra ja Ilmatieteen laitos

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.