p

Hallitus rapauttaa ydinenergialakia esittämällä Fennovoimalle erivapauksia

Hallitus on antamassa Fennovoimalle erivapauden ydinenergialain vaatimuksista. Ministeri Pekkarinen on esittänyt Fennovoimalle lupaa ydinvoimalan rakentamiseen, vaikka yhtiöllä ei ole lainkaan suunnitelmaa tuottamansa ydinjätteen loppusijoituksesta.

"Hallitus rapauttaa ydinenergialakia esittämällä lainvastaista periaatepäätöstä. Esitetäänkö seuraavaksi erivapauksia ydinturvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä", kysyy Greenpeacen energiavastaava Lauri Myllyvirta.

Ministeri Pekkarinen esittää hallitukselle, että Fennovoimalta edellytettäisiin ympäristövaikutusten arvioinnin esittämistä uudesta ydinjätehaudasta kuusi vuotta periaatepäätöksen jälkeen. Aika on ennennäkemättömän lyhyt. Ympäristövaikutusten selvityksessä on otettava huomioon muun muassa turvallisuusselvitykset ja paikkakohtaiset kallioperän kartoitukset.

Luvan myöntäminen kahdelle uudelle ydinreaktorille merkitsisi, että Suomeen täytyisi rakentaa toinen ydinjätehauta Olkiluotoon suunnitellun lisäksi. Nyt esitettävät kaksi uutta reaktoria kaksinkertaistaisivat voimaloiden käyttöaikana syntyvän ydinjätteen määrän ja tekisivät Suomesta maailman ylivoimaisesti suurimman ydinjätteen tuottajan henkeä kohden.

"Hallitus on ajamassa sammutetuin lyhdyin toista ydinjätehautaa Suomeen - ilman yhdenkään kunnan hyväksyntää, turvallisuusselvityksiä tai mitään tietoa sijaintipaikasta. Ydinjätehauta on pitkäikäisin ympäristöriski, jonka jätämme jälkeemme", Myllyvirta toteaa.

On todennäköistä, että Olkiluotoon suunniteltuun jätehautaan ei mahdu kolme kertaa alkuperäisen suunnitelman verran jätettä ilman, että etäisyys kallioperän murtumavyöhykkeisiin hupenee liian pieneksi. TVO:n ja Fortumin omistama ydinjäteyhtiö Posiva ja Eurajoen kunta ovat todenneet, että ne eivät hyväksy Fennovoiman jätteiden tuontia. Ministeri Pekkarinen on puolestaan todennut, että hallitus ei voi pakottaa Posivaa ottamaan vastaan jätteitä.

"Missään maailmassa ei ole löydetty ydinjätteelle loppusijoituspaikkaa. Jos saksalaisjohtoisella Fennovoimalla olisi pääsy ydinjätteen loppusijoituspaikkaan Suomessa, olisi yhtiön saksalaisella omistajalla suuri kiusaus tuoda Suomeen jätteet myös muista reaktoreistaan. Ydinjätteen tuonnin estäminen voi olla mahdotonta EU:n kilpailulainsäädännön vuoksi", Myllyvirta jatkaa.

Tutkimus Olkiluotoon suunnitellun ydinjätehaudan toteuttamiskelpoisuudesta ja riskeistä on täysin kesken. Luolalle on tarkoitus hakea rakentamislupaa vuonna 2012, jolloin varsinaiset turvallisuusarviot vasta valmistuvat. Ratkaisematta on edelleen useita erittäin vakavia ongelmia, kuten kuparin korroosio, ihmisten mahdollinen tunkeutuminen jätehautaan, jääkausien, maanjäristysten ja ikiroudan vaikutukset sekä virheiden riski loppusijoitusvaiheessa.

Turvalliset energiaratkaisut riittävät monin verroin suomalaisten sähköntarpeen kattamiseen. Bioenergian lisäämisellä voidaan saada käyttöön yhden ydinreaktorin verran lisäsähköä, tuulivoimalla voidaan tuottaa toisen reaktorin verran ja energiantarvetta vähentävillä ratkaisuilla säästää kolmannen reaktorin verran.

Lähde: Greenpeace
Kuva: Fennovoima

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.