p

Hallituksen ydinvoimaehdotus tulisi suomalaisille kalliiksi

Energiatehokkuuden ja älykkäiden sähkömarkkinoiden edistäminen ovat ydinvoimaa edullisempi ratkaisu suomalaisille sähkönkuluttajille. Tämä käy ilmi asiantuntijayhtiö Gaian laatimasta Suomelle kilpailukykyä älyenergiasta -raportista. Eduskunnan tuleekin päätöksentekoprosessin aikana punnita, mikä on Suomen kokonaisedun ja kansantalouden näkökulmasta kannattavaa. Ydinvoiman lisärakentamiselle ei WWF:n mukaan ole todellista tarvetta.

Gaian laskelmien mukaan Suomen sähkönkulutuksen alentaminen edistämällä energiatehokkuutta ja älykkäitä sähkömarkkinoita olisi kansantaloudellisesti kustannustehokkain vaihtoehto. Tämä alentaisi myös kuluttajien sähkölaskua pitkällä aikavälillä.

”Ehdottomasti halvin ja kannattavin tapa pienentää omaa sähkölaskua ja vähentää päästöjä on energiatehokkuuden parantaminen. Nyt näyttää siltä, että hallituksen esitys perustuu ylimitoitettuihin sähköntarvearvioihin eikä siinä ole huomioitu EU:n energiatehokkuusdirektiivien vaikutuksia. Lisäydinvoiman rakentaminen ei ole tarpeellista”, sanoo WWF Suomen ilmastoasiantuntija Salka Orivuori.

EU on asettanut tai asettamassa minimienergiatehokkuusvaatimukset muun muassa koneille, laitteille ja valaistukselle. Sähkönkulutus koko EU:ssa vähenee näiden toimien seurauksena arviolta 12 prosenttia vuoteen 2020 mennessä. Lisäksi koneiden ja laitteiden energiatehokkuusmerkinnät vaikuttavat kuluttajien valintoihin, jolloin kulutus laskee.

Älymittareilla pienempi sähkölasku

Vaikka ydinvoima on käyttökuluiltaan yksi edullisimmista tuotantotavoista tuuli- ja vesivoiman jälkeen, sähkön markkinahinta määräytyy sähkömarkkinalla kulloinkin tarvittavan kalleimman tuotantotavan mukaan. Suomen sähkömarkkina on jo nyt vahvasti integroitunut muihin Pohjoismaihin ja pian myös Manner-Eurooppaan [1].

”Isonkin suomalaisen ydinvoimayksikön vaikutus näin suureen markkinaan jää väistämättä vähäiseksi, ja lisäydinvoiman vaikutus ei todennäköisesti näkyisi kuluttajan maksamassa sähkölaskussa”, Orivuori toteaa.

Tulevaisuudessa kuluttajat voivat älymittareiden ja -laitteiden avulla tietoisesti vähentää sähkönkulutustaan erityisesti kalliina huippukulutusaikoina, jolloin sähkölasku pienenee ja tuotannon päästöt vähenevät [2].

[1] Pohjoismaisella sähkömarkkinalla kulutetaan vuosittain noin 400 TWh sähköä. Uuden ydinvoimalan osuus tästä tuotannosta voisi olla noin 3 %. Lisäksi lisääntyvä Pohjoismaisen markkinan integraatio Keski-Euroopan suuntaan kasvattaa sähkömarkkinan kokoa entisestään. Isommalla markkinalla ydinvoiman suhteellinen osuus on vielä pienempi. Näin ydinvoiman vaikutus markkinahintatasoon Suomessa jäänee hyvin vähäiseksi. (VTT, Ydinvoimahankkeiden vaikutukset kilpailuun sähkömarkkinoilla, 2009.)

[2] Älykäs sähköverkko tarkoittaa sähköverkkoa, jossa voidaan yhdistää tehokkaasti sähkön kuluttajien ja tuottajien tarpeet ja toimenpiteet toisiinsa. Perinteisesti sähköntuotanto on mitoitettu kulutuksen mukaan ja tämän takia sähköntuotannon kokonaiskapasiteetti on huomattavasti keskimääräistä kulutusta suurempi. Myös lyhyellä aikavälillä sähkönkulutuksen kasvuun reagoidaan perinteisesti ottamalla käyttöön lisää tuotantokapasiteettia, jonka tämän takia täytyy olla jatkuvasti käyttövalmiudessa. Älykäs sähköverkko mahdollistaa sähkönkulutuksen tarkemman seurannan, tehokkaan kysyntäjouston ja tuotannon tarkemman mitoittamisen.

Lähde: WWF Suomi
Kuva: Stockvault

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.