p

Aranda lähtee tutkimaan Itämeren tilaa ja hapettomia pohjia

Merentutkimusalus Aranda lähtee maanantaina 24. toukokuuta tutkimaan Pohjanlahden ja varsinaisen Itämeren pohjaeläinyhdyskunnissa tapahtuneita muutoksia sekä kartoittamaan Itämeren vähähappisia pohjia.

Combine2 -tutkimusmatka suuntautuu Suomenlahden kautta keskiselle ja eteläiselle Itämerelle sekä lopuksi Pohjanlahdelle. Matka painottuu Itämeren avomerialtaiden pohjaeläimistön seurantaan sekä alkukesän happi- ja ravinnetilanteen kartoittamiseen. Matkalla otetaan näytteitä pohjaeläinyhteisöjen lajiston ja lukumäärien selvittämiseksi sekä täydennetään ja jatketaan SYKEn merikeskuksen pohjaeläinyhteisöjen pitkäaikaismuutostutkimusta. Lisäksi matkalla kartoitetaan happikadosta kärsivien syvänteiden laajuutta.

Pohjanlahdella keskitytään valkokatkayhteisöissä tapahtuneiden muutosten seurantaan sekä viime vuosina avomerialueelle asettuneen tulokaslajin, amerikanmonisukasmadon, levinneisyyden kartoitukseen. Varsinkin viime vuosina havaittu valkokatkayhteisöjen pieni elpyminen on erityisen tutkimuksen kohteena.

Combine2-tutkimusmatkalla toteutetaan myös Itämeren suojelusopimuksen (HELCOM-seuranta) mukaista meriympäristön tilan seurantaohjelmaa. HELCOM-seuranta muodostaa pääosan siitä tiedosta, joka tarvitaan Itämeressä tapahtuvien muutosten tulkintaan. Seurantatulokset myös raportoidaan vuosittain HELCOMin tietopankkeihin. Meren tilan parantamiseksi on ymmärrettävä ja määritettävä happipitoisuuksien, pohjaeläinyhteisöjen ja biogeokemiallisten prosessien vuorovaikutukset. Tutkimuksella luodaan tieteellinen perusta parempaan ravinnepäästöjen hallintaan Itämeren valuma-alueella. Kolmeviikkoinen tutkimusmatka päättyy 11.6.

Lähde: Suomen ympäristökeskus
Kuva: Aranda, Ilkka Lastumäki

**************

Viime viikon tortaina WWF tiedotti:

HELCOMin ministerikokouksen tavoitteita ei saavutettu

Ympäristöjärjestö WWF:n pessimistiset ennakko-odotukset HELCOMin Moskovassa pidetyn ministeritason Itämerikokouksen tuloksista näyttävät toteutuneen. Kokouksessa ei pystytty arvioimaan rantavaltioiden kansallisia toimeenpano-ohjelmia, koska niitä ei ollut toimitettu ajoissa kokoukselle. Lisäksi tavoitetasoa suhteessa Itämeren suojelun toimintaohjelman tavoitteisiin madallettiin monelta osin.

Yksi valitettavimmista heikennyksistä oli päätös luopua yhteisten maatalouden ympäristökuormitusta vähentävien sitovien vaatimusten luomisesta ja soveltamisesta.

Lue lisää WWF:n sivulta »

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.