p

"Maailma loppuu ennen kuin ahneus"

Keskustelin ystäväni kanssa maailman ympäristön- ja talouden tilasta. Aikamme juteltuamme hän tokaisi mielipiteensä, "maailma loppuu ennen kuin ahneus".

Tuon todetessaan hän tarkoitti kapitalistista toimintaa, siis ylikansallisten yhtiöiden häikäilemätöntä tapaa toimia tehdäkseen vain mahdollisimman suuria voittoja, välittämättä siitä mitä ympäristölle ja ihmisille tapahtuu.

Kapitalistiseen talousjärjestelmään kuuluu olennaisena osana luonnonvarojen- ja ihmisten riisto tavalla tai toisella keinoja kaihtamatta. Sotaan ja murhiin taipuvaisen kapitalismin historia on pitkä ja verinen, joka vain jatkuu.
 

Vaikkapa näin:

Tuhannet maanviljelijäperheet menettämässä maansa

Hondurasin turvallisuuspalvelu on laatinut suunnitelman noin 3000 maanviljelijäperheen häätämiseksi Pohjois-Hondurasissa sijaitsevilta tiloiltaan, kertoi Aguanin alueen maanviljelijäliitto (MUCA), joka samalla tuomitsi jyrkin sanoin tällaiset toimet.

Häätö saattaa käynnistyä jo lähipäivinä, toteaa MUCA. Operaation tulevat suorittamaan Hondurasin asevoimat, poliisi ja suurmaanomistajat. MUCA kertoo, että vastuussa tästä suunnitelmasta ovat sekä maan hallitus että liikemiehet Miguel Facusse, Rene Morales ja Reinaldo Canales.


Agua-joen rannalla häätöyrityksiä on tehty jo viime joulukuusta lähtien. Neljä talonpoikaa on kuollut yhteenotoissa. Konflikti sai alkuunsa jo 1990-luvulla, jolloin noin 20 000 hehtaaria maata anastettiin petollisin keinoin suurmaanomistajien hallintaan. MUCA on taistellut asukkaiden oikeuksien puolesta vuodesta 2001 alkaen ja saavutti tyydyttävän kolmikantasopimuksen asiasta vuonna 2009.

Kuitenkin Hondurasissa vallan 28.6.2009 kaapannut sotilasjuntta mitätöi tämän laillisen sopimuksen. Nykyinen laiton hallitus jatkaa sotilasjuntan poliittisia menettelytapoja.

Näinkin:

Esimerkiksi WWF:n mukaan, -teolliset soijaviljelmät ovat lisänneet paikallista työttömyyttä ja laadullista nälänhätää. Maankäyttöoikeuksien loukkaukset, pakko- ja lapsityövoima, orjuus, murhat, työntekijöiden oikeuksien polkeminen ja ristiriidat paikallisyhteisöjen kanssa ovat soijan tuotantoon liittyviä sosiaalisia ongelmia. [ekofokus]

Ihmisoikeudet: [ihmisoikeudet.net]
4. artikla Ketään ei saa pitää orjana tai orjuutettuna, kaikki orjuuden ja orjakaupan muodot on kiellettävä. (Ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus)
Orjuus on periaatteessa lopetettu. Tästäkin huolimatta orjuudessa tai orjuuden kaltaisissa työolosuhteissa elää miljoonia ihmisiä ympäri maailmaa. Joidenkin arvioiden mukaan jopa lähemmäs 30 miljoonaa ihmistä.

Keinoja kaihtamatta kapitalisti häätää ihmiset pois omilta alueiltaan, joilla he ovat asuneet ja eläneet satoja- jopa tuhansia vuosia, mikäli sieltä on saatavissa taloudellista hyötyä suuryhtiöille, esim. sademetsät ja vaikkapa Kanadan Albertan öljyhiekka-alueet sekä Nigerian öljyt jne. jne. Niinpä niin, lopullisesti tuhotun luonnon lisäksi omien alueiden hallinta, yksityisomaisuuden suoja, oman elinkeinon ja elämäntavan harjoittaminen eivät ole tavalliselle ihmiselle kuuluvia laillisia oikeuksia. Suuryritysten käytäntöjen mukaan tuhotaan sekä ihminen, että luonto mennen tullen ja vedetään vessanpöntöstä alas kestävän kehityksen periaatteet sekä ihmisoikeudet.

Kapitalismin arvot perustuvat vain ja ainoastaan rahan ja vallan ahneuteen eivätkä siihen muut arvot sisälly. Niinpä kapitalismin olemukseen kuuluu ainoastaan tuottaa mahdollisimman suuria voittoja omistajilleen, eikä valmistaa laadukkaita turvallisia kulutusta kestäviä tuotteita kansalaisille. Kapitalismi pyrkii myös aina monopoliin.
Kapitalismille tunnusomaista on myös, että pääomat ovat kertyneet suhteellisen pienelle omistajien joukolle. Kaksi prosenttia maailman rikkaimmista omistaa 51% maailman varallisuudesta. Vaurain kymmenen prosenttia hallitsee peräti 85%:a globaalista varallisuudesta. Samaan aikaan maailman köyhin osa omistaa vain 1 %:n yhteenlasketusta pääomasta. [maailman talous]
Ahneuteen perustuvan tuotannollisen ja taloudellisen toimintamme vuoksi ympäristömme on romahduksen partaalla, ilmastomme lämpenee, maaperä ja vedet saastuvat, luonnonvarat hupenevat ja metsät häviävät, jätevuoret kasvavat ja ympäristömme kemikalisoituu, kuin myös lajien sukupuutot lisääntyvät. Pahenevia ovat myös nälkäongelmat ja kasvava työttömyys. Näistä kaikista vastuut ja kulut kapitalisti on tietenkin siirtänyt tavallisille ihmisille ja yhteiskunnille.

On myös syytä vakavasti pohtia maailmanlaajuista vapaakauppaa (globalisaatio) 

David Ricardo (1772-1823) kehitti vapaakauppaa koskevan suhteellisen edun teorian, - jos kukin maa erikoistuu tuottamaan tavaraa, jonka osalta sillä on suhteellinen kustannusetu, ulkomaankauppa kasvaa ja tulotasokin pitäisi nousta osallistuvissa maissa.

OECD:n mukaan, "Yleisesti kaupan vapauttamisella tulee olemaan myönteinen vaikutus ympäristöön, sillä se edistää voim
avarojen tehokasta käyttöä, edistää talouskasvua ja yleistä hyvinvointia."

Kuten jokainen tiedämme ympäristövaikutukset ovat olleet tuhoisia. Ympäristö tuhoutuu luonnon voimavarojen liiallisen käytön seurauksena, kun talouden kasvua ja kulutusta pidetään tärkeimpänä. Niinpä kasvava kulutus puolestaan johtaa luonnon voimavarojen käytön jatkuvaan lisääntymiseen, joka sekin sinällään tarkoittaa edelleen pahenevia ympäristötuhoja, elinalueiden vähenemisiä ja lajien sukupuuttoja.

Kiinassa ja Intiassa talouskasvu on ollut nopeaa mm. sinne siirretyn länsimaisen teollisuustuotannon ansiosta ja on myös lisännyt ns. hyvinvointia osalle ihmisistä. Teollistuneissa länsimaissa työpaikat ovat yleisesti ottaen vähentyneet ja ihmisten pahoinvointi vain lisääntynyt huimasti.

Toki on myönnettävä, että on syntynyt uusia ammatteja esim. it-alalle jonkin verran. Jotta länsimaat pysyisivät kilpailussa mukana pitäisi olla koulutuksessa, tuotekehityksessä ja  innovaatioissa vähintään yhden askeleen edellä nousevia idän jättiläisiä vastaan.

Esimerkiksi Intiassa eräs suuri yritys haki  palvelukseensa yhdeksäätuhatta it-alan huippuosaajaa, hakemuksia tuli miljoona (1 000 000), joten oli mistä valita. Uusia osaajia valmistuu Intian yliopistoista joka vuosi suurina aaltoina. (Thomas Friedman, Litistynyt maailma)

Suomessa juuri nyt (12.4) eräs yritys haki neljää tietotekniikka-alan osaajaa, hakemuksia tuli hiukan yli sata, hakijoiden taso ei kuitenkaan ollut riittävä, kuin kahden osalta. [
Helsingin Sanomat]

Länsimaissa, kuten Suomessa vaaditaan palkkojen alennuksia sekä työtahdin kiristämistä pysyäksemme kilpailussa mukana. Tehtyjen työtuntien määrä kuitenkin väheni siitäkin huolimatta vaikka teollisuus- ja kokonaistuotannon määrä kaksinkertaistui vuosina 1990-2008. Tämä kertoo karua kieltä siitä, ettei nykyisellä teknologisella aikakaudella tuotannon kasvu luo enää uusia työpaikkoja riippumatta suhdannetilanteesta. Yrityksemme myös siirtyvät halpatuotantomaihin jonka seurauksena työttömyys sekä köyhyys lisääntyy. Ricardon ja OECD:n teoriat mättää ja pahasti, laulun sanoin: "Tuhon tietä kuljen"...!

Markku Saksa kirjoitti työntekijöiden tuottavuuden kasvusta erinomaisen kolumnin Talousanomissa

Työ puristaa viimeisen pisaran. Olen viime aikoina ihmetellyt, miksi amerikkalaisten työtekijöiden tuottavuus kasvaa työministeriön tilastotoimiston mukaan huimasti, vaikka työpaikoilta potkittu 15 miljoonaa ihmistä ulos (viime vuoden viimeisellä neljänneksellä työväen tuottavuus nousi 6,9 prosenttia)? [Taloussanomat]
Suuryrityksille on annettu lähes rajattomat toimintavapaudet toimia yli kansallisvaltioiden, joten suuryritykset määräävät myös marssijärjestyksen yhteiskunnissa. Yritykset myös lobbaavat hallituksia muuttamaan lakeja omien etujensa mukaiseksi edistääkseen vain voitontekomahdollisuuksiaan ja toimintatapojaan. Olennaisena osana tähän kuuluu poliitikkojen lahjonta, siis korruptio.

Kapitalismi ei pysty millään tavoin toimimaan ilman hallitusten sille suomia etuoikeuksia ja suojaa, johon kuuluvat myös armeijan ja poliisin tuki.

Ihmiskunnan historian aikana monet kulttuurit ovat tuhoutuneet, joka tyypillisesti on lähtenyt liikkeelle ihmisen ahneudesta ja hallitsevan eliitin etuoikeuksista sekä vieraantumisesta kansansa elinoloihin.


Kaikilla yhteiskuntamuodolla on myös ollut aikakautensa, kuten oli menneellä feodaalisen ajan yhteiskunnalla. Kuinka käy eliitin etuoikeuksiin ja ahneuteen perustuvan kapitalistisen aikakauden?

Mahdollisuus meillä parempaan vielä on, jos siirrymme uuteen aikakauteen; "-Kestävään kulttuuriin-, joka auttaa maapalloa voimaan paremmin, minkä lisäksi ihmisten elämänlaatu paranee, kun se ei pyöri rahan ja kulutuksen ympärillä", kuten  Worldwatch-instituutti kertoo viimeisimmässä Maailman tila 2010 raportissaan. [ekofokus]

Koska jatkuvaan talouden kasvattamiseen, riistämiseen, murhaamiseen ja sotaan perustuva kapitalistinen järjestelmä ei todennäköisesti Worldwatch-instituutin esittämään malliin mukaudu, tarvitsemme uuden talousjärjestelmän joka ottaa huomioon olemassa olevat maapallon ekologiset reunaehdot, ihmisoikeudet, oikeudenmukaisuus periaatteen ja kestävän kehityksen eikä perustu jatkuvaan talouden kasvattamiseen. Tällainen talousjärjestelmä on  rauhanomainen ja toimii meidän kaikkien eduksi, siis päinvastoin kuin kapitalismi.

Uuden talousjärjestelmän mukaan tavaroiden valmistus ja kauppa, on lokalisoitava, jossa ei olisi ylikansallisia yrityksiä eikä monopoleja, vaan paikallisilla markkinoilla toimivia pienempiä yrityksiä.


Esimerkiksi:
"Me tarvitsemme hyvän vaihtoehdon globalisaatiolle. Colin Hinesilla on sellainen - maailmantalouden suuntaaminen paikallisiksi markkinoiksi."  Lokalisaatio - Vaihtoehto vapaakaupan ylilyönneille.
Uusi talousjärjestelmä joka rakennetaan alhaalta ylöspäin tulee olemaan toimiva ja oikeudenmukainen. Eli päinvastoin kuin nykyinen kapitalistinen talousjärjestelmä joka on rakennettu ylhäältä alaspäin.

Ratkaisevaa on, kunhan ymmärrämme riittävästi sen tosiasian, ettei ihmiskunnalla eikä maapallolla ole yhteistä tulevaisuutta jos kehityksemme jatkuu nykyisen kaltaisilla kulutustavoilla. Siksi myös on tärkeää, että luottamustehtäviin vaaleilla valitut poliitikkomme ovat koko kansan sekä luonnon asialla, eikä pienen eliitin etuja hoitamassa ja valvomassa. Olemme käännekohdassa, josta syystä on korkea aika muuttaa toimintatapamme ”kestävään kulttuurin, joka ei pyöri rahan ja kulutuksen ympärillä”, tai peli menetetään.

Kenenkään, eikä mitkään edut saa mennä maapallon etujen edelle. Ainoa oikea tapa on muuttaa opitut kulutustottumuksemme maapallon kestokykyä vastaavalle tasolle. Etusijalle on asetettava ehdottomasti luonnonsuojelu. Mitä paremmin luonto voi, sitä paremmin mekin voimme!
Uuden tutkimuksen mukaan metsien suojelu tarjoaa yhden tehokkaimmista ja välittömistä strategioista ilmastonmuutoksen torjumiseksi. [ScienceDaily
Saatamme kuitenkin tarvita jotakin todella järisyttävää ymmärtääksemme muutoksen todellisen tarpeen kuten James Loveloc kansainvälisesti tunnettu tutkija uskoo, - vasta katastrofaalinen luonnonilmiö saa ihmiset ottamaan ilmastonmuutoksen vakavasti, tällainen hänen mielestään voisi olla vaikkapa Etelämantereen Pine Island -jäätikön romahtaminen mereen, joka nostaisi merenpintaa välittömästi. [CO2-raportti]  
Minulla on pahat aavistukset siitä, että suuresti arvostamani ystäväni voi olla oikeassa todetessaan, "maailma loppuu ennen kuin ahneus".

bekkerister

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.