p

Keskustan tavoitteet?

Pekkarinen antoi tammikuussa virkamiehille ohjeen valmistella päätöstä kahdesta ydinvoimalaluvasta. Hän pysytteli kuitenkin asiasta hissun kissun. Julkisuudessa eli vanha käsitys, että Pekkarisen mielessä on nolla – ”sehän oli tsoukki” - tai enintään yksi ydinvoimala, kirjoittaa Verkkoapila

Edelleen Verkkoapilan artikkelissa Pekkarisen mukaan "hallituksen toimet tähtäävät siihen, että energian kokonaiskulutus vähenee", mutta samaan hengenvetoon hän jatkaa, "vähenevän kokonaiskulutuksen sisällä sähkön kulutus kasvaa".  Tuo ajatusmalli on auttamattomasti harhaanjohtava ja vanhanaikainen, eikä ole nykytietämyksen mukainen. Samassa artikkelissa hän arvostelee myös nuoria, etteivät he tiedä missä mennään? Pekkariselta mitä suurinta aliarvioimista nuoristamme.

On tehty useita energia-alan huippuasiantuntijoiden esityksiä ja tutkimuksia siitä, miten voidaan tuottaa sähköä riittävästi koko Suomeen ilman lisäydinvoimaa, silti turvata kotitalouksien ja teollisuuden sähköenergian tarve maassamme. Pekkarisen teettämä ja ministeriönsä virkamiehien valmistelema ohje lisäydinvoiman rakentamisesta ei ole asiantuntijalausunto, vaikka niin annetaan ymmärtää. Kaikkea kanssa, se on pelkkää harhauttamista ja vallankäyttöä, jotta saadaan energiateollisuuden toivomat rakennusoikeudet ydinvoimalaitoksille.

Kahden ydinvoimalaitoksen lisärakentaminen tarkoittaa yhteiskuntaamme suunnattavan entistäkin sähköintensiivi-sempään suuntaan, joka samalla tarkoittaisi kulutuksen jatkuvaa kasvattamista, sekä tuotantomuodon yksipuolistumista ydinvoimaloihin. Ydinvoimalat ovat ihmiselle vahingollisia, ympäristöä tuhoavia ja jättävät jälkeensä vain pitkäaikaisesti säteilevää ydinjätettä.

Vaikka esityksessä onkin mukana kokoomukselle levitetty punainen matto, kallis "risupaketti", ei se automaattisesti tarkoita sitä, että monipuolista hajutettua energiatuotantoa rakennettaisiin huomattavasti lisää, tuskinpa vaan, muistellaanpa menneitä.

Keskustan tavoitteista ei tietoakaan:
”Keskustan tavoitteena on, että uusiutuva energia ja vihreä teknologia tuovat suomalaisille 100 000 uutta työpaikkaa vuoteen 2020 mennessä. Vihreä teknologia pitää sisällään teknologiset ratkaisut ja toimintatavat, joilla uusiutumattomia luonnonvaroja korvataan uusiutuvilla, materiaali- ja energiatehokkuutta parannetaan, prosessien päästöjä alennetaan sekä jätteiden syntyä ehkäistään ja materiaaleja kierrätetään,” kerrotaan kohtaamo sivulla
Tavoite on jopa ihailtava, mutta missä se näkyy?

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.