p

Säteilevä Sotkamo

11.3.10  Eilen tulleen YLE:n Suomi Express ohjelman mukaan Talvivaaran kaivoksesta aletaan nikkelin ja sinkin lisäksi louhimaan myös uraania.

Luonnonsuojeluliitto tyrmää Talvivaaran uraanikaivossuunnitelmat


Luonnonsuojeluliitto 9.2.2010 julkaisemassa tiedotteessaan tuomitsee Sotkamon Talvivaaran kaivoksen suunnitelmat rikastaa uraania ympäristöriskinä. Talvivaara ei ole pystynyt noudattamaan nykyisiäkään ympäristölupaehtoja. Länsi-Euroopassa ei ole toiminnassa enää yhtään uraanikaivosta.

"Uraanin ottaminen Talvivaarasta ei onnistuisi nykyisillä luvilla", luonnonsuojeluasiantuntija Tapani Veistola toteaa. "Hankkeen ympäristövaikutusten arviointi ja luvat täytyisi uusia. Uraanin louhintaan ja rikastamiseen tarvittaisiin myös ydinenergialain mukainen lupa valtioneuvostolta."

"Uraanikaivos on aina ympäristölle ja ihmisille haitallista toimintaa", ydinvoimakampanjavastaava Janne Björklund toteaa. Länsi-Euroopan maiden kaikki uraanikaivokset on suljettu ympäristö- ja terveysriskien takia.

"Talvivaaran kaivos ei ole pystynyt noudattamaan nykyisiäkään ympäristöluvan ehtojaan", toiminnanjohtaja Tarja Leinonen Kainuun luonnonsuojelupiiristä sanoo. "Tehtaan ylösajosta aiheutuneet rikkivetypäästöt ovat aiheuttaneet kuukausien ajan pahoja hajuhaittoja laajalla alueella Sotkamon kirkonkylältä aina Oulujärvelle asti. Talvivaaran edustajat ovat myöntäneet etteivät pystyneet ennakoimaan päästöjen suuruutta eivätkä ole vieläkään onnistuneet vähentämään päästöjä siedettävälle tasolle lupauksistaan huolimatta. Kaivoksella on sattunut useita vaaratilanteita, lietealtaiden sortumisia, tulipaloja jne. Uraanin talteenotto ja sen kuljetukset ulkomaille rikastettavaksi olisivat tässä tilanteessa täysin vastuutonta ja kestämätöntä toimintaa."

YLE: Talvivaara haisee ja pölyää

Euroopan suurimmaksi ja uudenaikaisimmaksi kehutun Talvivaaran kaivoksen päästöt aiheuttavat harmia Kainuussa. Ympäristölupien mukaan haittojen piti pysyä kaivosalueella. Parin ensimmäisen toimintavuoden kuluessa on paljastunut, että rikki haisee ja pöly lentää kauas kaivokselta.Talvivaaran kaivososakeyhtiön sinivalkoiset mainosliput lepattavat likaisenharmaina kaivosyhtiön pääportilla Sotkamon Mustamäellä.

Jos Talvivaaran kiemurat kiinnostaa enemmän, [tästä linkistä] löytyy YLE:n arkistossa olevat jutut

Ekofokus: Ydinvoiman ongelmat »»

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.