p

Laivojen päästöt suuria Itämerellä

Ilmatieteen laitoksella on kehitetty työkalu, jolla voidaan selvittää Itämerellä liikkuvien alusten päästöjä. SNOOP-projektin tavoitteena on selvittää, kuinka alusten pakokaasupäästöt vaikuttavat meriympäristöön sekä ihmisten terveyteen Itämeren alueella.
Shipping-induced NOx and SOx emissions - OPerational monitoring network (SNOOP) -projektissa sovelletaan uutta työkalua, jolla tutkitaan laivojen pakokaasupäästöjä Itämeren laivaliikenteessä. Itämeri on vilkas merialue, jolla liikennöi 3500-5000 alusta joka kuukausi. Laivojen päästöt ovat merkittävä osa ilmakehään tulevista kokonaispäästöistä. Laivojen päästöillä on myös vaikutuksia Itämeren ympäristöongelmiin ja alueella elävien ihmisten terveyteen.

Malli laskee arviot laivojen päästöistä

Tutkijat ovat mallintaneet laivojen päästöjä Itämerellä käyttäen lähtökohtana Automatic Identification System (AIS) -järjestelmää. AIS on navigaatiossa apuna käytettävä järjestelmä, jonka avulla merillä tunnistetaan laivoja ja paikannetaan niitä törmäysten välttämiseksi. Tietoja apuna käyttäen saadaan tieto laivan sijainnista ja nopeudesta. Laivojen tekniset tiedot on myös varastoitu uuden mallin järjestelmään. Myös aaltojen vaikutus polttoaineen kulutukseen voidaan myös laskea. Näiden tietojen avulla voidaan arvioida laivatyyppien päästöjä.

"Mallin avulla voidaan arvioida, että esimerkiksi vuonna 2007 Itämerellä liikkuneista laivoista pääsi ilmakehään 400 kilotonnia typen oksideja, 138 kilotonnia typpidioksidia ja 19 megatonnia hiilidioksidia", tutkija Jukka-Pekka Jalkanen Ilmatieteen laitoksesta luettelee.

Matkustajalaivoista suuret päästöt

Suurin määrä laivoja liikkui Itämerellä kesäaikaan; esimerkiksi helmikuussa Itämerellä liikkui 3700 laivaa ja kesäkuussa 4500. Kokonaispäästöistä 25 prosenttia oli peräisin matkustajalaivoista, huolimatta siitä että tämä laivatyyppi edustaa vain viittä prosenttia tästä laivatyypistä Itämerellä. Rahtilaivat aiheuttivat kahdeksan prosenttia kokonaispäästöistä, vaikka ne edustavat vain neljää prosenttia laivatyypistä. Puolet typen oksidipäästöistä tuli laivoista, jotka oli rekisteröity Itämeren ympärysmaihin. Kolmasosa päästöistä laivoista, jotka oli rekisteröity EU:n ulkopuolelle ja loput EU-maista.

Lokakuussa 2008 voimaan tulleiden uusien säädösten tavoitteena on vähentää laivojen päästöjen määrää. International Maritime Organisation IMO on esittänyt myös alueellisia päästörajoja ja suositellut rikittömiä polttoaineita käytettävän vuoteen 2020 mennessä. "Mallia voidaan käyttää arvioimaan päästörajoitustoimien tehokkuutta tai arvioida päästöjen alueellisia terveysvaikutuksia. Itämerelle kehitetty malli on mahdollista siirtää myös maailman muille merille", huomauttaa tutkija Jukka-Pekka Jalkanen.

SNOOP on suomalais-virolaisena yhteistyönä toteutettava Central Baltic INTERREG IV A -ohjelman ja Lounais-Suomen ELY-keskuksen osarahoittama hanke, jonka budjetti on noin 1,3 miljoonaa euroa. Projekti päättyy vuoden 2012 lopussa.

Lähde: Ilmatieteen laitos
Kuva: Ekofokus

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.