p

Työryhmä esittää biojätteen kieltämistä kaatopaikoilta

Biohajoavan jätteen sijoittaminen kaatopaikoille on kiellettävä, ehdottaa ympäristöministeri Paula Lehtomäen asettama työryhmä. Sen tehtävänä oli arvioida biohajoavan jätteen ja muiden biomateriaalivirtojen energiakäytön mahdollisuuksia sekä edistämisen esteitä. Työryhmä luovutti raporttinsa ministeri Lehtomäelle tänään.

Biohajoavan jätteen kaatopaikkakielto on Suomen ilmastotavoitteiden mukaista. Kaatopaikalle sijoitettu biohajoava jäte synnyttää hajotessaan metaania, joka on yli kaksikymmentä kertaa voimakkaampi kasvihuonekaasu kuin hiilidioksidi.

"Kiellon myötä kaatopaikoille sijoitettavan biohajoavan jätteen määrä vähenisi murto-osaan nykyisestä. Samalla vähenisi myös kaatopaikoille sijoitettavan sekajätteen määrä. Sen sijaan se voitaisiin hyödyntää materiaalina tai energiana, esimerkiksi liikenteen polttoaineena tai sähkön ja lämmön tuotannossa", työryhmän puheenjohtajana toiminut ympäristöneuvos Jaakko Ojala ympäristöministeriöstä perustelee.

Kaatopaikkojen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä pitäisi muutenkin työryhmän mukaan tehostaa sekä vauhdittaa biohajoavien jätteiden energiakäytön lupakäsittelyä ja kaavoitusta. Muita keskeisiä keinoja biohajoavan jätteen hyödyntämiseksi energiana ovat materiaalikierrätykseen soveltamattoman jätteen energiakäytön mahdollisuuksien parantaminen sekä pakkausmateriaalien tehokkaampi hyödyntäminen.

Työryhmä esittää raportissaan yhteensä kolmeatoista toimenpidettä. Ehdotukset toimeenpanemalla voitaisiin vähentää kasvihuonekaasupäästöjä  2–3 prosenttiyksikköä Suomelle EU:n ilmasto- ja energiapaketissa asetetusta päästökaupan ulkopuolisten alojen 16 prosentin päästövähennystavoitteesta. Lisäksi vaikutettaisiin noin prosenttiin Suomen kokonaisenergiantarpeesta vuonna 2009.

Biohajoavista jätteistä enemmän energiaa, ympäristöministeriön raportti on ladattavissa [tästä] (pdf, 663 kt)

Lähde: YM

Aiheesta aikaisemmin
Jätteillä ilmastonmuutoksen torjuntaan

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.