p

Suuryritysten aiheuttamat luontotuhot - 1600 miljardia

YK on laatinut raportin siitä, kuinka paljon maailman 3000 suurimman yrityksen luonnolle aihettamat tuhot maksaisivat, jos ne muutettaisiin rahaksi. Alustava arvio on 1 600 miljardia euroa, mutta mukaan ei juuri ole laskettu pitkäaikaisia vaikutuksia, asiasta kertoo YLE uutiset.

1 600 miljardia euroa on runsas kolmannes yritysten vuosittaisesta tuloksesta ja vastaa 6 - 7 prosenttia yritysten liikevaihdosta.

Mukana laskelmissa on yritysten osuus ilmastonmuutoksesta, alueellisesta ilman saastumisesta, makean veden liikakäytöstä ja saastumisesta sekä luonnonympäristöjen hyödyntämisestä ja tuhoamisesta.

YK on harmistunut siitä, ettei kukaan joudu käytännössä maksamaan näistä vaikutuksista, vaikka niillä on dramaattinen merkitys maapallon luonnolle ja monille ihmisille. YK on valmistelemassa syksyksi "Luonnon Stern-raporttia", jossa pyritään määrittelemään hinta kaikelle globaalille luonnon tuholle. Nyt lehdessä esitelty tiedosto on suuremman raportin esityö.

"Luonnon Stern-raportin" laadinnan, eli YK:n Principles for Responsible Investment -hankkeen johdossa on taloustieteilijä Pavan Sukhdev. Hankkeen tarkoituksena on laatia ohjeet, joiden perusteella yritykset, niiden asiakkaat sekä eläkerahastot ja muut investoijat voivat tehdä talouspäätöksiä ekologisin perustein.

Lopulliseen raporttiin otetaan huomioon myös kotitalouksien ja julkisen talouden vaikutus ympäristöön. Samoin mukana ovat sosiaaliset vaikutukset, eli esimerkiksi ympäristön tilan heikentymisen takia kodeistaan pakenevien ihmisten aiheuttamat kustannukset.

"Luonnon Stern-raportin" uskotaan painottavan ympäristölle haitallisen toiminnan julkisen tuen lakkauttamista. Tämä tarkoittanee monien energiantuotanto-, liikenne- ja maataloustukien poistamista. Samoin ympäristöä vahingoittaville yrityksille on luvassa tiukempia sääntöjä ja veroja.

Sukhdev sanoo Guardian-lehden haastattelussa, että suurten talousmahtien Davosin huippukokouksessa tuleva raportti on jo aiheuttanut huolen siitä, miten yritysten toimintakyky säilyy, jos ne joutuvat vastaisuudessa lopettamaan ympäristölle haitallisen toimintansa tai maksamaan siitä.

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.