p

Metaanin synty voidaan selittää

Metaanin synty voidaan selittää pohjaveden korkeuden ja pintalämpötilan perusteella. Metaani on hiilidioksidin jälkeen merkittävin kasvihuonekaasu ilmakehässä. Se on osin luonnon tuottamaa, osin ihmisen toiminnasta kuten polttoaineiden polttamisesta lähtöisin. Luontaisia metaanin lähteitä ovat kosteikot kuten suot ja veden alla olevat riisipellot. Trooppiset kosteikot ovat metaanin suurin lähde ja niistä tulee hieman yli puolet ilmakehään päätyvästä metaanista, osoittaa brittiläis-hollantilaisen tutkijaryhmän uusi malli, kertoo YLE tiede.

Ilmakehän metaanipitoisuutta pystytään mittaamaan satelliiteista kohtuullisen hyvin, mutta ilmaston muuttumista kuvaaviin malleihin tarvitaan tietoa sen syntyprosesseista. Uudessa laskennallisessa mallissa metaanin lähteet pystyttiin selittämään pohjaveden korkeudella ja pintalämpötiloilla. Tiedot pohjaveden korkeudesta saatiin GRACE-satelliitilla tehdyistä painovoimamittauksista.

Soitten ja muiden luontaisten kosteikkojen arvioidaan tuottavan 20-40% ilmakehään tulevasta metaanista. Suurimmat päästöt tulevat tropiikista. Riisiviljelmien osuudeksi on arvioitu 6-20% ja niiden tärkein tuottoalue ovat Etelä- ja Kaakkois-Aasia. Metaania tuottavat vedessä hapettomassa tilassa toimivat arkkibakteerit. Metaanin määrä riippuu mm. lämpötilasta ja veden suolapitoisuudesta. Osa metaanista katoaa luonnollisesti syntypaikoilla ja nettovirta ilmakehään on tuoton ja ns. nielun erotus.

Envisat-satelliitilla vuosina 2003-2005 mitattuja metaanihavaintoja verrattiin uuden mallin tuloksiin. Metaanin määrä ilmakehässä vaihtelee 1610-1840 ppb (ppb=miljardisosa) välillä siten että suurimmat arvot ovat tropiikissa ja keskileveysasteilla. Pohjaveden korkeuden muutokset selittävät 40-80% metaanipäästöjen vaihteluista trooppisilla seuduilla. Sen sijaan pohjoisilla leveysasteilla lämpötila selittää metaanin päästöjä paremmin kuin pohjaveden korkeus.

Kansainvälisen ilmastopaneelin IPCC:n mukaan kosteikoista ja riisipelloista irtoaa metaania noin 230 miljoonaa tonnia vuodessa. Laskennallisen mallin mukaan metaanista 55% tulee trooppisista kosteikoista ja riisipelloista 29%. Arktisten alueiden metaanipäästöt ovat vain 2% kaikista mutta vuodesta 2003 vuoteen 2007 ne lisääntyivät lähes kolmanneksen. Tämä johtui ilmaston lämpenemisestä keskileveysasteilla ja arktisilla alueilla. Trooppisten kosteikkojen päästöt pysyivät suunnilleen ennallaan tämän viiden vuoden aikana.

Metaanista aikaisemmin:

Arktiset metaanipäästöt kasvoivat rajusti
Merenpohjan metaanit alkaneet purkautua
Arktinen sulaminen on uhka ihmiskunnalle
Arktisten alueiden lämpenemisellä vakavammat seuraukset kuin on uskottu

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.