p

YK:n luonnon monimuotoisuuden teemavuosi käynnistyy

Vuonna 2010 vietetään YK:n julistamaa kansainvälistä luonnon monimuotoisuuden teemavuotta. 


Maailman maat sitoutuivat vuonna 2002 Johannesburgissa vähentämään merkittävästi biologisen monimuotoisuuden köyhtymistä vuoteen 2010 mennessä. Euroopan unioni asetti vuonna 2001 itselleen vielä kovemman haasteen: pysäyttää luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen vuoteen 2010 mennessä.

Jo nyt on selvää, ettei tavoitetta luonnon monimuotoisuuden kadon pysäyttämisestä saavuteta sovitusti. Luonnonjärjestelmien toimintakykyä vaarantavat tekijät ja luonnon monimuotoisuuden merkitys ihmiskunnalle on kuitenkin vahvasti tiedostettu.


Monimuotoisuus hillitsee ilmastonmuutosta

Ilmastonmuutos on yksi merkittävimpiä uhkia luonnon monimuotoisuudelle. Se hävittää ja pirstoo luonnontilaisia elinympäristöjä ja vaurioittaa ekosysteemejä. Monimuotoisuuden köyhtyminen ei kuitenkaan ole yhtä helposti havaittavissa kuin esimerkiksi ilmastonmuutoksen aiheuttamat rankkasateet ja tulvat.

Monimuotoinen luonto on vahva kumppani taistelussa ilmastonmuutosta vastaan. Monimuotoisuus auttaa luontoa mukautumaan ja uusiutumaan ja helpottaa ihmiskunnan sopeutumista muuttuviin elinoloihin. Ekosysteemien ennallistaminen onkin tärkeä keino poistaa ilmakehän hiilidioksidia.

Luonnon kirjo esillä

Useat tahot Suomessa tuovat teemavuoden aikana esiin luonnon monimuotoisuuden merkitystä. Ympäristöministeriö on suunnitellut viestintää yhdessä maa- ja metsätalousministeriön, ulkoasiainministeriön, puolustusministeriön, liikenne- ja viestintäministeriön, opetusministeriön, Suomen ympäristökeskuksen, Metsähallituksen luontopalvelujen ja Yleisradion kanssa.

Ympäristöministeriö ja Suomen ympäristökeskus järjestävät 19. helmikuuta Helsingissä Säätytalolla seminaarin, jossa kerrotaan Suomen luonnon monimuotoisuuden tilasta ja julkistetaan maamme luonnon tilaa kuvaavat indikaattorit. Vuoden kuluessa perustetaan Selkämeren kansallispuisto, viides kansallinen kaupunkipuisto Porvooseen sekä kolmas kansallinen maisemanhoitoalue Pelkosenniemen Kairalan ja Luiron kylien alueelle.

Metsien monimuotoisuutta turvaava METSO-ohjelma lähtee vuoden aikana vauhdilla liikkeelle. Ohjelmaa toteutetaan tiiviissä yhteistyössä monien eri tahojen kanssa.

Luonnon kirjoa juhlitaan myös keväällä käynnistyvissä kilpailuissa, joissa valitaan paras luontoteko ja paras maisemahanke.

Suuntaviivat työlle luonnon monimuotoisuuden eteen antaa Luonnon monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön strategia 2006–2016 "Luonnon puolesta - ihmisen hyväksi". Hallituksen vuonna 2006 hyväksymää strategiaa toteuttaa laaja yhteistyöverkosto, jossa ovat mukana keskeiset ministeriöt, etutahot ja järjestöt.

Vuosi huipentuu lokakuussa Japanissa

Kansainvälisesti luonnon monimuotoisuuden teemavuosi huipentuu lokakuussa 2010 Japanin Nagoyassa pidettävään Biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen (Convention on Biological Diversity, CBD) 10. osapuolikokoukseen.

Kokouksessa päätetään vuoden 2010 jälkeisestä strategisesta suunnitelmasta, joka sisältää luonnon monimuotoisuuden turvaamisen tavoitteet sekä onnistumista mittaavat keinot. Suomi liittyi sopimukseen ensimmäisten valtioiden joukossa vuonna 1992.

Lähde:  YM 

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.