p

Typen alijäämä rajoittaa kasvien hiilidioksidin käyttöä

Typpi on välttämätön ravintoaine kasveille, joten typen alijäämä rajoittaa kasvua. Tämä puolestaan vaikuttaa siihen kuinka paljon kasvit voivat käyttää hiilidioksidia hyväkseen, ja tällä on myös vaikutus koko maapallon ilmastoon.

Kasvien typen puute näkyy kasvun vähenemisenä.  Suurin osa ilmasta on typpeä, mutta kasvit eivät voi käyttää sitä suoraan hyödykseen, vaan ainoastaan maaperässä olevia typen yhdisteitä.

Wang ja Houlton tutkivat ravinteiden ja hiilikierron vuorovaikutusta, sekä kehittivät uuden maailmanlaajuisen arvion kasvien typpisidonnaisuudesta.

Tutkijat tekivät vertailuja ravinteiden kulkeutumisen määristä ja havaitsivat huomattavaa typen alijäämää useimmilla alueilla maailmanlaajuisesti. He väittävät, että ilmastomalleissa ei oteta huomioon typpeä ja sen vuoksi yliarvioidaan hiilen kertymä, sekä samalla aliarvioidaan ilmastonlämpeneminen.

Tutkijat pitävät tärkeänä sitä, että seuraava IPCC:n ilmastokokous ottaa huomioon typen ja hiilen välisen kiertokulun vuorovaikutuksen.

Tutkimus on julkaistu Geophysical Research Letters'issä.

Tutkimuksen tekijät:  Ying-Ping Wang, CSIRO Marine and Atmospheric Research and CAWCR; Benjamin Z. Houlton, Department of Land, Air and Water Resources, University of California, Davis.

Tutkimuksesta kertoi: ScienceDaily

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.