p

Laitonta suurpetojen pyyntiä Lapin kansallispuistoissa

Sodankylässä viime viikon lopulla paljastunut ahman laiton tappo oli tämän talven ensimmäinen julki tullut, mutta valitettavasti odotettu ja varsin tyypillinen tapaus. Tappo tapahtui Urho Kekkosen kansallispuistossa. Moottorikelkoilla liikkuneet salapyytäjät olivat yrittäneet peittää jälkensä.

Moottorikelkoilla liikkuvat salapyytäjät saavat usein toimia Lapin suurissa kansallis- ja luonnonpuistoissa rauhassa, sillä Lapin luonnonsuojelualueiden erävalvonnan resurssit ovat täysin riittämättömät. Koko Lapin läänin valtionmaiden, mukaan lukien laajat luonnonsuojelualueet, erävalvonnasta vastaa vain kolme Metsähallituksen erätarkastajaa. Moottorikelkoilla liikkuvien salametsästäjien valvominen on vaikeaa, koska Lapin kansallis- ja luonnonpuistoissa saa käyttää moottorikelkkaa poronhoitotöissä.

Laiton pyynti on uhanalaisimman suurpetomme ahman suurin uhkatekijä. Suurpetojen laittomista tapoista tulee ilmi selvitysten mukaan vain murto-osa. Suomessa elää vain noin 160 ahmaa. Ahma on luokiteltu Suomessa erittäin uhanalaiseksi ja maailmanlaajuisesti vaarantuneeksi lajiksi. Ahma puuttuu kokonaan suuresta osasta luontaista levinneisyysaluettaan Lapissa, oletettavasti järjestelmällisen salapyynnin takia. WWF selvitti vuonna 2008 ahmojen laittomia tappoja Suomessa

Kestävin tapa vähentää petovihamielisiä asenteita ja turvata poronhoidon ja suurpetojen rinnakkaiselo on muuttaa ahman ja muiden suurpetojen aiheuttamien porovahinkojen korvausjärjestelmää. Järjestelmä voitaisiin muuttaa sellaiseksi, että korvaus maksettaisiin paliskunnan alueella elävien ja lisääntyvien suurpetojen lukumäärän perusteella. Tällainen järjestelmä on käytössä maakotkalle ja se on toiminut hyvin.

Maa- ja metsätalousministeriö on parhaillaan valmistelemassa ahmalle kansallista hoitosuunnitelmaa. WWF:n mielestä porovahinkojen korvausjärjestelmän uusiminen on tärkein toimenpide poronhoitoalueen ahmakannan hoidossa. Salapyynnin kitkemiseksi on tärkeää tehostaa valvontaa ja säätää metsästysrikoksiin törkeä tekomuoto. Törkeän metsästysrikoksen lisääminen rikoslakiin helpottaisi epäiltyjen laittomien tappojen selvittämistä. Tällainen uudistus on valmisteilla oikeusministeriössä, mutta uudistuksen voimaan saamisella on kiire.

Lähde: WWF Suomi
Kuva: Ekofokus

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.