p

Kemikaaliriskien laajuus

Kaikkialla ympärillämme on kemikaaleja. Niiden avulla tuotteista tehdään pehmeitä tai kovia, pestäviä, hajoavia, läpinäkyviä tai värillisiä. Markkinoilla on noin 100 000 kemikaalia, mutta tietomme niiden terveys- ja ympäristövaikutuksista ovat kovin hataria noin 99 prosentin osalta.

Markkinoilla olevista kemikaaleista on tutkittu vain n. 2000 - 3000 ja ainoastaan n. tuhannesta on luotettavia selvityksiä, niistä n. 300 on todettu syöpää aiheuttaviksi.
Keinotekoisia kemikaaleja käytetään torjunta-aineista kosmetiikkaan ja tuttipulloista tietokoneisiin – 2000-luvun yhteiskuntamme ei tulisi toimeen ilman niitä.

Kun kemikaaleja valmistetaan ja käytetään, niitä vapautuu ympäristöön. Aineet siirtyvät eläimiin ja ihmisiin ihon läpi tai ruoan ja veden välityksellä. Seurauksena voi olla vakavia terveysongelmia niin ihmisille kuin eläimille.

Lähes kaikkien ihmisten kudoksista löytyy vaarallisia kemikaaleja, joille altistuminen on yhdistetty useisiin syöpiin ja lisääntymisongelmiin sekä synnynnäisiin vikoihin. Tällaisten tapausten lisääntynyt määrä ja ihmisten jatkuva altistuminen kemikaaleille on hälyttävää.

Ihmiset altistuvat kasvavalle määrälle kemiallisia yhdisteitä, jotka ovat lähtöisin elintarvikkeista ja nykyaikaisista kulutushyödykkeistä, myös huonekaluista, vaatteista ja kotitaloustuotteista. Näiden kemikaalien yhteys lisääntymiselinten syöpien (kives-, eturauhas- ja rintasyövän) ja lapsuusiän leukemian lisääntymiseen tulee yhä useammin esille.
Kemikaalijäämien esiintyminen potilaiden verinäytteissä ja kaikkialla ympäristössä antaa selvästi aihetta huoleen. Vaarallisten kemikaalien käytön vähentäminen maanviljelyssä ja jäämien pieneneminen elintarviketuotteissa auttaisivat vähentämään tällaisten kemikaaliyhdisteiden vaikutuksia, jotka ovat suureksi osaksi vielä tuntemattomia.

WWF testasi syksyllä 2006 veren kemikaalipitoisuudet 12 EU-maassa

WWF on testannut veren kemikaalipitoisuuksia 13 perheeltä 12 EU-maassa. Suomalaisperheeltä, myös lapselta, löytyi verestään kemikaalicocktail, jonka seassa on haitalliseksi todettuja ja epäiltyjä kemikaaleja.

Suomalaisperheen tulokset ovat samansuuntaiset kuin muilla testatuilla eurooppalaisperheillä: monissa tapauksissa lapsien kemikaalitaakka on äitejä korkeampi. Selvitys osoittaa, että nykysäädökset eivät riitä suojaamaan ihmistä ja ympäristöä vaarallisilta kemikaaleilta.

WWF:n selvityksessä etsittiin 12 maassa 13 perheen – isoäidin, äidin ja lapsen – verestä kemikaaleja, joista osaa löytyy tavallisista arjen tuotteista tekstiileistä rakennusmateriaaleihin ja sähkölaitteista huonekaluihin, kun taas osa on kielletty EU:ssa. Monien testattujen kemikaalien on osoitettu olevan hormonihäiritsijöitä, elimistöön kertyviä, pysyviä ja/tai ravintoketjussa rikastuvia, ja monien vaikutuksia ei tunneta.

Koko eurooppalaisen selvityksen jokaisella testatulla henkilöllä isoäideistä lapsiin oli veressään vähintään 18 kemikaalin cocktail. Löydettyjen kemikaalien mediaaniluku oli 32 isoäideillä, 29 äideillä ja 24 lapsilla, kun suomalais-isoäidillä oli veressään 31, äidillä 34 ja tyttärellä 23 kemikaalia. Lasten verestä löytyi suurempi kirjo eri kemikaaleja (59) kuin äideiltä (49), ja heidän kemikaalipitoisuutensa oli monessa tapauksessa äitejä korkeampi.

Suomalais-isoäidillä oli perheen korkeimmat pitoisuudet jo kielletyistä kemikaaleista, kuten PCB-yhdisteistä ja organokloorisista torjunta-aineista kuten DDT:stä. Sen sijaan tyttärellä oli eniten ns. uudempia kemikaaleja kuten PBDE-palonestoaineita, synteettisiä myskejä ja PFC-yhdisteitä, joita on mm. teflon-pannuissa. Tyttären decaBDE-palonestoaineen taakka oli koko selvityksen ylivoimaisesti korkein.

WWF korostaa, että vaikka löydyttyjen kemikaalien pitoisuudet olivat pääsääntöisesti pieniä, tuloksia ei pidä vähätellä: On ylipäänsä kyseenalaista, että tavallisten ihmisten verestä löytyy keinotekoisia kemikaaleja, joiden yhteyksistä terveyshaittoihin on selviä viitteitä tai joiden vaikutuksia, erityisesti pitkäaikaisvaikutuksia ei tunneta. Analysoidut 107 kemikaalia ovat vain jäävuoren huippu: laajassa käytössä on noin 30 000 kemikaalia, joista suurimman osan terveysriskejä ei tunneta.
WWF korostaa, että menneisyyden virheet toistetaan, kun lasten verestä löytyy kemikaaleja, esimerkiksi bromattuja palonestoaineita, joilla on DDT:n ja PCB:n kaltaisia ominaisuuksia.

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.