p

Ilmastotalouden ohjelmaa valmistellaan

Ilmastonmuutoksen aiheuttama markkinamuutos tulee olemaan nopea ja merkittävä usealla eri toimialalla. Ilmastonmuutoksen vaikutuksia talouteen ja elinkeinoelämään sisältävän ohjelman valmistelu on aloitettu Tekesissä.

Valmistelu on osa laajempaa kansallista ilmastonmuutoksen ohjelmaa, jolla aiotaan tuottaa tietoa ja osaamista sekä menestyviä ratkaisuja ilmastonmuutokseen. ”Haasteisiin voidaan parhaiten vastata, kun yhdistämme kansalliset voimavaramme”, uskoo toimialajohtaja Teija Lahti-Nuuttila Tekesistä.

Toimintaympäristö muuttuu

Muutosvoimina vaikuttavat erityisesti ilmastonmuutoksen hillintätoimet, yhteiskunnan ja kuluttajien asennemuutokset ja moninaiset ympäristövaikutukset. Yritysten valmiudet vastata ennakoituun toimintaympäristön muutokseen ja uusien liiketoimintamahdollisuuksien hyödyntämiseen vaihtelevat. Kansainvälisessä kilpailussa menestyäkseen yritykset tarvitsevat laaja-alaista tietoa ilmastonmuutoksen vaikutuksista omalla markkinallaan.

”Tietoa tarvitaan laajasti erityisesti yritysten toimintaympäristössä tapahtuvista muutoksista, kun ilmastonmuutosta pyritään maailmanlaajuisesti hillitsemään ja siihen sopeutumaan. Kilpailuasetelmat muuttuvat ja vaikutukset tulevat ulottumaan laajasti eri toimialoille. Energiasektorin lisäksi esimerkiksi luonnonvaroja hyödyntävä metsä- ja elintarviketeollisuus on uusien haasteiden edessä. ICT-sektori voi taas hyötyä tarjoamalla ratkaisuja energian käytön tehostamiseen”, pohtii Lahti-Nuuttila. ”Lisäksi kuluttajien muuttuneet toiminta- sekä käyttäytymistavat vaikuttavat taustalla kaikkeen päätöksentekoon.”

Kansainväliset ja kansalliset tavoitteet pohjana yhteistyölle

Valmistelun tavoitteena on luoda toimivat kansallisen yhteistyön puitteet tutkimus- ja innovaatiotoiminnan voimavarojen suuntaamiseksi sekä tunnistaa uusia mahdollisuuksia ilmastonmuutokseen liittyvän tutkimuksen, teknologian ja palveluiden markkinoilla. Valtioneuvoston tulevaisuusselonteko ilmasto- ja energiapolitiikasta sekä Suomen ilmasto- ja energiastrategian tavoitteet määrittävät tulevaisuuden suuntaviivoja. Selonteossa asetetaan tavoitteeksi vähentää Suomen ilmastopäästöjä vähintään 80 prosenttia vuoden 1990 tasosta vuoteen 2050 mennessä. Kansainvälisten ilmastoneuvottelujen tavoitteena on sopimus päästöjen vähentämisestä ja lämpenemisen kahden asteen rajoituksesta.

Yhteinen päämäärä eri toimijoille ja rahoittajille

Ilmastotalouden ohjelman valmistelussa tehdään avoimen vuorovaikutuksen keinoin yhteistyötä niin yritysten, julkisten toimijoiden kuin järjestöjen kanssa. Muun muassa Suomen Akatemian Ilmastonmuutos – vaikutukset ja hallinta -tutkimusohjelman, muiden rahoittajien ja ministeriöiden kanssa luodaan tiivis ja toimiva tapa yhteistyölle.

Valmisteluvaiheessa haetaan eri toimijoita sekä rahoittajia yhdistäviä toimintamuotoja, joiden avulla voidaan löytää parhaita ratkaisuja ilmastonmuutoksen hillintään ja sopeutumiseen. Yhteistoiminnan kokonaisvaltainen kehittäminen muodostaa perustan yhteiskunnan hyvinvointi- ja ympäristötavoitteiden saavuttamiselle.

Tekesillä on tähän mennessä ollut kaksi ilmastonmuutoksen alueella toiminutta ohjelmaa (Climtech 1999–2002  ja ClimBus 2004–2008).  Tekes panostaa ilmastonmuutoksen hillintään useissa ohjelmissaan, joiden sisältö ja toimenpiteet huomioidaan uuden ohjelman valmistelussa. Myös strategiset huippuosaamisen keskittymät ovat huomioineet ilmastonmuutoksen omissa ohjelmissaan. Valmisteltavan ohjelman tehtävänä on tukea ja muodostaa kokonaiskuva ilmastonmuutoksen vaikutuksesta talouselämään sekä palvella erityisesti pk-sektorin tiedontarpeita ilmastonmuutoksen vaikutuksista ja mahdollisuuksista.

Ohjelmaa valmistellaan kevään 2010 aikana.

Lähde: Tekes

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.