p

Markkinoille edelleen laittomasti hakattua puuta


Eurooppalaiset maatalousministerit epäonnistuivat eilen yrityksessä luoda tiukat säännöt, joilla estää laittomasti hakatun puun kauppa Euroopan Unionissa.


”On pettymys nähdä, että poliitikot korostavat laittoman puukaupan kitkemisen tärkeyttä, mutta eivät kuitenkaan pääse sopimukseen konkreettisista toimista, joilla puuttua yhteen tärkeimmistä maailmanlaajuisen metsäkadon aiheuttajaan”, sanoo Anke Schulmeister WWF:n European Policy Officesta. ”On huolestuttava signaali, että samat EU-maat, jotka parhaillaan keskustelevat metsien tärkeästä roolista ilmastonmuutoksen torjunnassa, eivät kykene tekemään ratkaisevia päätöksiä laittomien metsätuhojen estämiseksi.”

Metsäkato aiheuttaa 15 prosenttia kaikista maailman kasvihuonekaasupäästöistä ja maksaa kahdesta viiteen miljardiin dollaria vuodessa. WWF toivookin Espanjan varmistavan puheenjohtajakaudellaan, että vahvoista lainsäädännöllisistä työkaluista sovitaan Euroopan Parlamentissa ja Maatalousministerien kokouksessa kesäkuussa 2010. Näin laitonta puukauppaa saataisiin kitkettyä ja turvattua arvokas metsäluonto maailmanlaajuisesti.

Taustaa:
  • WWF arvioi, että 16–19 prosenttia Euroopan Unionin alueelle tuodusta puusta oli laitonta vuonna 2006. Tämä tarkoittaa 26,5–31 miljoonaa kuutiometriä puuta.
  • Laittomat hakkuut (tai laiton puunkorjuu) on laaja käsite, joka käsittää metsän hakkuun, puun kuljetuksen, viennin, tuonnin ja kaupan silloin, kun toimet on tehty kansallisen lainsäädännön vastaisesti.
  • Metsänhakkuu on laiton esimerkiksi silloin, kun: hakkuu tehdään luonnonsuojelualueella, puustoa hakataan ilman hakkuulupaa, hakkuut on tehty lainvastaisesti, hakkuumäärä ylittää sovitut rajat tai, metsistä kaadetaan rauhoitettuja tai uhanalaisia puulajeja.
  • Suomalainen puutuotteiden ostaja voi varmistaa tuotteen vastuullisuuden valitsemalla FSC-sertifioituja ja merkittyjä tuotteita.
  • Laittomat hakkuut eivät rajoitu vain tropiikkiin, vaan ne ovat suuri ongelma esimerkiksi Venäjällä ja Baltian maissa.
WWF: Opas kodin puuostoksiin löytyy täältä

Lähde: WWF Suomi


Edit: Otsikko muutettu

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.