Merien happamoituminen


Kööpenhaminassa COP-15 palaverin alussa Yhdysvaltojen U.S. Centerin – keskuksessa järjestetyssä seminaarissa esiteltiin viimeisimpiä tutkimustuloksia valtamerten happamoitumista. Ihmiskunnan ilmaan päästämästä hiilidioksidista suurin osa liukenee lopulta meriin, missä siitä muodostuu hiilihappoa. Hiilihapon lisääntymisen ansiosta valtamerten pH – arvo laskee, eli meret happamoituvat. 

Happamoituminen uhkaa monia merieliöitä joiden kuorien sisältämät karbonaattisuolat liukenevat mikäli veden pH laskee liian alas. Esimerkiksi trooppiset koralliriutat, tai toisaalta osterien ja simpukoiden kasvatus, ovat uhattuina mikäli hiilidioksidipäästöistä johtuva happamoituminen jatkuu.

Valtamerten suojelua edistävän Oceana – järjestön siteeraaman tutkimuksen mukaan nykymenolla valtameret saattavat vuoteen 2050 olla happamampia kuin milloinkaan edellisen 20 miljoonan vuoden aikana. Siinä missä ilmastonmuutokseen liittyy useita eri tekijöitä, ja siten periaatteessa monia vaihtoehtoisia ratkaisumalleja, valtamerten happamoituminen johtuu lähes yksinomaan hiilidioksidipäästöistä, eikä sitä ole mahdollista torjua muuten kuin hiilidioksidipäästöjä vähentämällä.

Happamoituminen on myös riippumatonta hiilidioksidin aiheuttamasta ilmaston lämpenemisestä, eikä siihen liity samanlaisia monimutkaisia ja usein hankalasti ymmärrettäviä palautekytkentöjä epävarmuuksineen. Happamoitumista seuraanneet tutkijat toivoivatkin seminaarissa aiempaa suurempaa keskittymistä nimenomaan hiilidioksidiin!

Aiheesta kerrotaan Helsingin Yliopiston COP15 sivulla.

0 kommenttia:

Lähetä kommentti