p

Kööpenhaminan lopputulos tarjoaa mahdollisuuden jatkotyölle

YK:n ilmastokokous Kööpenhaminassa oli mittava ponnistus maailman yhteisöltä ja kaikki maat jatkavat työtä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja siihen sopeutumiseksi. YK:n ilmastoneuvotteluissa Kööpenhaminassa hyväksyttiin poliittinen yhteisymmärrys, joka ei ole laillisesti sitova.

"Lopputulokseen ei voi olla täysin tyytyväinen. Myönteistä on, että ensimmäistä kertaa maailman valtiot tunnustivat tarpeen pysäyttää ilmaston lämpeneminen Euroopan unionin ajamaan korkeintaan kahteen asteeseen. Myös ilmasto-toimien rahoituksessa otettiin selkeä askel oikeaan suuntaan. EU todisti Kööpenhaminassa olevansa ilmastopolitiikan edelläkävijä. Kööpenhaminan lopputuloksen myönteiset elementit ovat kaikki unionin sinne ajamia ja neuvotteluissa siellä pitämiä", ympäristöministeri Paula Lehtomäki summaa.

Balilla joulukuussa 2007 alkaneiden ilmastoneuvottelujen päättäneessä kokouksessa päästiin varsinaisiin korkean tason poliittisiin neuvotteluihin vasta viimeisinä öinä. Kööpenhaminassa annettiin jatkomandaatti ensi vuoden neuvotteluille, jotka huipentuvat joulukuussa Meksikon ilmastokokoukseen. Yksityiskohdista neuvottelemista jatketaan Kööpenhaminan poliittisen yhteisymmärryksen suuntaviivojen mukaisesti.

Neuvotteluja hidasti kehitysmaiden vetoaminen menettelytapaan liittyviin kysymyksiin. Osa kehitysmaista vastusti viimeiseen asti neuvottelujen viemistä poliittiselle tasolle. "Viimeisenä yönä täysistunnossa nähty näytelmä oli suorastaan hämmentävä", ministeri Lehtomäki harmittelee.

EU:n alkuperäisenä tavoitteena oli aikaansaada Kööpenhaminassa laillisesti sitova maailmanlaajuinen sopimus, jossa kaikki merkittävät talousmaat ovat mukana. Saavutetussa lopputuloksessa Kioton pöytäkirjaan kuuluvat teollisuusmaat sitoutuvat asettamaan sitovat päästövähennystavoitteensa vuoteen 2020 helmikuun 1. päivä 2010. Samaan päivämäärään mennessä myös kehitysmaiden on ilmoitettava toimensa päästöjen vähentämiseksi. Niiden on myös raportoitava omista ilmastotoimistaan kahden vuoden välein YK:n ilmastosopimuksen sihteeristölle.

100 miljardia dollaria kehitysmaiden ilmastotoimiin

Yksi merkittävimmistä saavutuksista Kööpenhaminassa oli teollisuusmaiden sitoutuminen kehitysmaiden ilmastotoimien rahoittamiseen sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. EU lupasi kehitysmaille 7,2 miljardia euroa vuosina 2010–2012. Yhteensä lyhyen aikavälin rahoitus nousee 30 miljardiin dollariin. Pitkän aikavälin rahoituksen tavoitteeksi asetettiin 100 miljardia dollaria vuositasolla. Se kohdistetaan erityisesti vähiten kehittyneille ja haavoittuvimmassa asemassa oleville maille vuoteen 2020 mennessä. Rahoituksen hallinnoimiseksi Kööpenhaminassa sovittiin perustettavaksi uusi rahoitusinstrumentti "Copenhagen Green Climate Fund" ilmastosopimuksen ohjaukseen.

"Kööpenhaminassa sovittiin trooppisen metsäkadon torjunnan rahoituksesta ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa. Maailmanlaajuisista päästöistä metsäkadon on arvioitu aiheuttavan noin viidenneksen. On hyvä, että asiaan tartuttiin lopultakin", ministeri Lehtomäki sanoo.

Ilmastoneuvottelut jatkuvat ensi vuonna

Sopimuksen yksityiskohtien, kuten hiilinielujen laskentatavan, työstäminen jatkuu ensi vuonna. Työ jatkuu kahdella raiteella: yhtäältä Kioton pöytäkirjan ja toisaalta ilmastosopimuksen alla. Suurimmat odotukset kohdistuvat seuraavaan osapuolikokoukseen Meksikossa joulukuussa 2010.

Lopputulos ei vastaa EU:n kokoukselle asettamia tavoitteita, mutta on kuitenkin askel eteenpäin kansainvälisessä ilmastopolitiikassa. Työ ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi jatkuu vahvana myös Kööpenhaminan jälkeen. EU:n ilmasto- ja energiapaketin toimeenpano jatkuu tavoitteenaan 20 prosentin päästövähennys vuodesta 1990 vuoteen 2020 mennessä. Paketti sisältää myös päätöksiä koskien hiilinieluja ja meriliikenteen päästöjä siinä tapauksessa, ettei kansainvälistä sopimusta synny.

Kokouksen korkean tason osuuteen osallistui yli 100 valtion päämiestä. Ympäristöministerit olivat paikalla käytännössä katsoen koko toisen kokousviikon, korkea taso toisen viikon lopussa.

Lähde: YM

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.