p

Kiinteistöalalle uusi energiatehokkuussopimusTänään on allekirjoitettu uusi Kiinteistöalan energiatehokkuussopimus 2010-2016, jonka tarkoituksena on vähentää rakennusten energian kulutusta ja päästöjä. Puitesopimuksen allekirjoittivat ympäristöministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö sekä Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry. Vuoden 2010 alusta astuu voimaan myös vuokra-asunto-yhteisöjen toimenpideohjelma, johon sitoutuu ensivaiheessa yhdeksän toimijaa.

"Uusi sopimus on hieno osoitus energiatehokkuuden parantamisen eteen tehtävästä pitkäjänteisestä ja systemaattisesta työstä.  Energiatehokkuussopimuksessa ministeriöt ja ammattimaiset kiinteistönomistajat sitoutuvat yhteisiin tavoitteisiin ja toimiin energiatehokkuuden edistämiseksi", asuntoministeri Jan Vapaavuori toteaa. Ensimmäinen kiinteistöalan energiatehokkuussopimukseen liittyvä toimenpideohjelma on tehty vuokra-asuntoyhteisöille. Siihen liittyivät tänään Asuntosäätiö, Espoonkruunu, Helsingin kaupungin asuinkiinteistöyhtiöt, Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö HOAS, Mikalo Oy, SATO, Suomen Asumisoikeus, VAV ja VVO. Seuraavaksi selvitetään mahdollisuutta kehittää toimenpideohjelma toimitiloille.

Parannuksia olemassa olevan kiinteistökannan energiatehokkuuteen

Energiatehokkuussopimusten taustalla on toukokuussa 2006 voimaan tullut energiapalveludirektiivi, joka velvoittaa Suomen toteuttamaan toimia, joilla saavutetaan 9 prosentin energiansäästöt. Kiinteistöala on kuudes toimiala, joka ottaa käyttöön vuoteen 2016 ulottuvan energiatehokkuussopimuksen. Sopimus tukee myös rakennusten energiatehokkuusdirektiivin tavoitteita parantaa energiatehokkuutta ja vähentää energiankulutuksesta aiheutuvia päästöjä.

Uudisrakennusten energiatehokkuutta voidaan melko helposti ohjata rakentamismääräyksin ja normein. Uusien rakennusten osuus rakennuskannasta on kuitenkin pieni, minkä vuoksi on erittäin tärkeää löytää keinoja myös olemassa olevan kannan energiatehokkuuden parantamiseen. ”Kiinteistöalan energiatehokkuussopimuksen puitteissa alalle luodaan uusia verkostoja, mikä helpottaa hyvien toimintatapojen levittämistä laajaan käyttöön. Haluamme aktiivisesti etsiä ratkaisuja energiatehokkuuden parantamiseksi ja päästöjen vähentämiseksi. Toiminnan kehittämisen kannalta tärkeää on myös sopimuksen myötä saatava vertailutieto energiankulutuksesta”, kuvailee RAKLIn hallituksen puheenjohtaja Aulis Kohvakka.

Huolellisuutta käyttöön ja kiinteistönhoitoon

Yksi esimerkki vuokra-asuntokiinteistöjen sitoutumisesta energiansäästöön on se, että mukana olevien tahojen tekemissä kiinteistönhoitosopimuksissa tullaan jatkossa kiinnittämään erityistä huomiota energiatehokkuuteen. Merkittäviä säästöjä voidaan saada aikaan nopeastikin esimerkiksi hoitamalla talotekniikan säädöt kuntoon, vaihtamalla vesikalusteita energiapihimpiin ja pitämällä huonelämpötilat oikealla, noin 21 asteen tasolla. Toimenpideohjelma edellyttää siihen liittyviltä yhteisöiltä selviä energiansäästötavoitteita sekä suunnitelmallista työtä toimintansa kehittämiseksi.

Kiinteistöalan energiatehokkuussopimuksen valmisteluun ovat osallistuneet ympäristöministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry sekä Motiva Oy. Vuokra-asuntoyhteisöjen toimenpideohjelman valmistelussa ovat lisäksi olleet mukana Espoonkruunu, Helsingin kaupungin kiinteistöosakeyhtiöt, SATO, VAV ja VVO. Energiatehokkuussopimus jatkaa Kiinteistö- ja rakennusalan energiansäästösopimus KRESS:n ja Asuinkiinteistöalan energiansäästösopimus AESS:n puitteissa aloitettua työtä.

Lähde: Ympäristöministeriö
Kuva: Motiva

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.