p

Ilotuliteroskat pois ympäristöä rumentamasta

Ilotulitteista syntyvät roskat on kerättävä maastosta ja vietävä roskikseen ilotulittamisen päätyttyä viimeistään seuraavana päivänä. Toimimattomia, räjähteitä sisältäviä tulitteita ei roskien joukkoon kuitenkaan saa laittaa. Ne voi palauttaa ostopaikkaan, tiedottaa  Suomen ympäristökeskus. Näin roskat eivät rumenna ympäristöä vuoden ensimmäisinä päivinä.

Ilotulitteiden mukana taivaalle ammutaan tuhansia kiloja metalliyhdisteitä, nokea ja muita haitallisia yhdisteitä. Tulituksen ollessa kiivaimmillaan vuoden vaihtumisen tienoilla ilotulitteista aiheutuvat päästöt voivat heikentää ilmanlaatua, ja hengitysilman ohjearvot voivat ylittyä etenkin hiukkaspitoisuuden ja typen oksidien osalta.

Uudenvuoden tinat voi käyttää uudelleen

Toinen uudenvuoden viettoon liittyvä ympäristöasia ovat uudenvuoden tinat, jotka sisältävät nimestään huolimatta suurimmaksi osaksi lyijyä. Uuden vuoden tinassa on noin 90 % lyijyä, mikä on ympäristölle haitallinen raskasmetalli. Lyijy kertyy kasveihin ja eläimiin ja voi vaikuttaa ihmisen hermoston toimintaan.

Vastuullinen kuluttaja ottaakin valamansa tinat talteen ja käyttää ne ensi vuonna uudelleen. Jos tinoja ei voi käyttää uudelleen, ne tulee toimittaa ongelmajätekeräykseen. Tinoja ei saa viedä talousjätteiden mukana normaaliin jätekeräykseen, jolloin ne joutuisivat kaatopaikoille. Kaatopaikoilta lyijy voi pahimmillaan suodattua kaatopaikkavesien mukana lähiympäristöön ja saastuttaa maaperää ja pohjavettä.

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.