p

Hiilidioksidipäästöt saatava lähelle nollaa vuoteen 2100 mennessä

ENSEMBLES-hanke on yksi kaikkien aikojen laajimmista eurooppalaisista ilmastohankkeista. Sen juuri valmistuneiden tulosten mukaan hiilidioksidipäästöt pitäisi saada globaalisti vähennettyä lähelle nollaa tämän vuosisadan loppuun mennessä. Näin maapallon lämpötilannousu pystyttäisiin rajoittamaan kahteen asteeseen. Suomesta hankkeessa on ollut mukana Suomen ympäristökeskuksen ja Ilmatieteen laitoksen ilmastotutkijoita.

Juuri päättyneessä hankkeessa on pyritty vähentämään ilmastonmuutosennusteisiin ja ilmastonmuutoksen vaikutuksiin liittyvää epävarmuutta. Hanke on tuottanut todennäköisyysennusteita ilmastonmuutoksen suuruudelle ja sen vaikutuksille Euroopassa tällä vuosisadalla.

Uusi päästöskenaario käyttöön

Ilmastonmuutoksen hillintää kuvaamaan on kehitetty uudenlainen kasvihuonekaasujen päästöskenaario, ns. E1-skenaario. Sitä luotaessa on sovellettu lähestymistapaa, jota on tarkoitus käyttää myös muutaman vuoden päästä valmistuvassa IPCC:n seuraavassa arviointiraportissa. Tässä skenaariossa kasvihuonekaasujen pitoisuus ilmakehässä nousisi huippuunsa tämän vuosisadan puolivälissä ennen vakiintumista 450 ppm:n ekvivalenttihiilidioksidia tasolle vuoteen 2140 mennessä. Hankkeessa tehtyjen useiden mallisimulaatioiden mukaan tämä rajoittaisi maapallon vuoden keskilämpötilan nousun kahteen asteeseen. Kahden asteen nousua pidetään yleisesti rajana, jota ei tulisi ylittää vaarallisen voimakkaan ilmastonmuutoksen välttämiseksi.

Päästöjä rajoitettava nopeasti

Jotta pitoisuustaso vakiintuisi 450 ppm:ään CO2-ekv., hiilidioksidin nettopäästöt pitäisi saada globaalisti vähennettyä lähelle nollaa tämän vuosisadan loppuun mennessä. Niiden tulisi alkaa pienentyä jo muutaman vuoden sisällä. Vaikka keskimäärin maapallon lämpötilannousu rajoittuisi kahteen asteeseen, Suomessa lämpötila kohoaisi joka tapauksessa 3-4 astetta.

"Tutkimustulos korostaa entisestään sitä, että päästöjä on nopeasti rajoitettava, jotta voidaan välttää ilmastonmuutoksen aiheuttamat suurimmat vaarat maapallolla. Tämä korostaa myös Kööpenhaminassa tehtävien päätösten tärkeyttä", tutkimushankkeessa mukana ollut Kirsti Jylhä Ilmatieteen laitoksesta toteaa.

SYKE koordinoi 12 hankekumppanin työtä ilmastonmuutoksen vaikutuksien arvioimiseksi yhteiskunnan eri aloilla. Tietokoneiden laskentatehon kasvaminen on tehnyt mahdolliseksi laatia myös ilmastonmuutoksesta ns. ryväsennusteita, jollaisia on käytetty jo useita vuosia lähiaikojen sään ennustamiseen. Hankkeessa on mm. kehitetty tapoja arvioida ilmastonmuutoksen vaikutusten todennäköisyyksiä käyttäen lämpötilan ja sademäärän muutosten todennäköisyysennusteita.

"Näin saadaan aiempaa parempi käsitys siitä, mitkä ovat ilmastonmuutoksen erilaisten vaikutusten todennäköisyydet. Esimerkiksi palsasoille suotuisat olosuhteet katoavat kokonaan Fennoskandiasta 80 %:n todennäköisyydellä, jos päästöt kasvavat nykyistä tahtia", Timothy Carter SYKEstä kertoo.

ENSEMBLES oli viisivuotinen tutkimusohjelma, johon otti osaa 66 tutkimuslaitosta 20 maasta eri puolilta Eurooppaa. Hanketta johti brittiläinen Met Office Hadley Centre ja sitä rahoitti Euroopan komissio.

Lähde: Ilmatieteen laitos

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.