p

Veden merkitys otettava paremmin huomioon ilmastonmuutokseen sopeutumisessa

Veden kierto ja sen muutokset välittyvät koko yhteiskuntaan. Suomella on paljon vesiosaamista, jota voisi hyödyntää nykyistä paremmin kansainvälisissä ilmastotalkoissa, sanovat Tekesin Vesi-ohjelman johtoryhmään kuuluvat johtaja Risto Laukkanen Pöyryltä ja vesihallintojohtaja Kai Kaatra maa- ja metsätalousministeriöstä.


Veden merkitystä ei ole otettu riittävästi huomioon ilmastonmuutokseen sopeutumisessa.

”Vesi, energia ja ruoka kytkeytyvät tiiviisti toisiinsa. Niitä pitäisi tarkastella kokonaisuutena, mutta nykyisellään ilmastonmuutoksen sopeutumiskeinot ovat liian sektorikohtaisia”, sanoo johtaja Risto Laukkanen Pöyryltä.

Ilmastonmuutos lisää kuivuutta ja toisaalta rankkasateita ja tulvia. Vaikutukset ulottuvat ympäristön lisäksi koko yhteiskuntaan.

”Veden kierto ja sen muutokset välittyvät esimerkiksi elintarviketuotantoon, terveyteen, metsätalouteen, rakentamiseen, asumiseen ja liikenteeseen. Vesiala on siis aivan ilmastonmuutokseen sopeutumisen ytimessä”, toteaa vesihallintojohtaja Kai Kaatra maa- ja metsätalousministeriöstä.

Ilmastonmuutoksen vakavuutta aliarvioidaan

Laukkasen ja Kaatran mukaan ilmastonmuutoksen vakavuutta aliarvioidaan. Aihe on saanut paljon julkisuutta, mutta konkreettisia toimenpiteitä kaivataan enemmän ja sopeutumiseen tarvitaan lisää resursseja.

”Ihmiskunta on ennenkin ollut kekseliäs. Toiveikkuutta ei saa menettää. Jos toimimme nyt ja heti, voimme vielä vaikuttaa”, Laukkanen muistuttaa.

Ilmastonmuutoksella on vakavia seurauksia koko yhteiskunnalle, mutta toisaalta se synnyttää myös uusia liiketoimintamahdollisuuksia esimerkiksi vesialalle.

”Suomella voisi olla paljon annettavaa ilmastotalkoissa esimerkiksi hyödyntämällä uutta teknologiaa. Innovatiivisten ratkaisujen ja uuden liiketoiminnan toteuttamiseen tarvitaan julkisen ja yksityisen sektorin ennakkoluulotonta yhteistyötä”, Kaatra toteaa.

Vesialalla toimii Suomessa paljon pieniä, hajanaisia yrityksiä. Tekesillä on käynnissä Vesi-ohjelma, jonka tavoitteena on saada vesiala uudistumaan ja kansainvälistymään sekä vähentää toiminnan sirpaleisuutta. Ohjelman hankkeissa kehitetään myös ratkaisuja ilmastonmuutokseen sopeutumiseen.

”Ilmastonmuutokseen sopeutumisen markkinoilla on tarjottava ratkaisuja useita sektoreita leikkaaviin ongelmiin. Suomessa alojen välillä on matalat raja-aidat, joten meillä on hyvät lähtökohdat kehittää sektoreita yhdistävää osaamista. Vesi-ohjelmasta löytyy hyviä esimerkkejä laaja-alaisista hankkeista. Niissä kasvatetaan tarvittavaa osaamista ja verkostoja, joista on hyötyä kansainvälisillä markkinoilla”, sanoo Vesi-ohjelman päällikkö Piia Moilanen Tekesistä.

Lähde: Tekes

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.