p

Uudet sähkönkulutusluvut vahvistavat: ydinvoimaa ei tarvita


Työ- ja elinkeinoministeriön tänään julkaisema uusi arvio sähkönkulutuksesta vuonna 2020 osoittaa entistä selvemmin, että ydinvoiman lisärakentamiselle ei ole tarvetta Suomessa, vaan ydinsähkön lisäys menisi vientiin. Arvio vuoden 2020 sähkönkulutuksesta on alentunut lähes ydinreaktorin verran vuoden takaiseen arvioon verrattuna.

"Ydinvoiman rakentaminen sähkön vientiä varten vastaa ydinjätteen tuontia Suomeen - sähkön käyttäisivät muut, mutta säteilevä jäte ja muut riskit jäisivät Suomeen. Kuitenkin ydinvoimaa havittelevat energia- ja metsäyhtiöt puhuvat avoimesti ydinsähkön viennistä", Greenpeacen energiavastaava Lauri Myllyvirta toteaa.

Greenpeace on tyytyväinen siitä, että ministeriön mukaan uusiutuvaa energiaa ja energiaa säästäviä ratkaisuja täytyy edistää enemmän kuin hallitus on tähän mennessä linjannut.

"Uusiutuvan energian ja energiaa säästävien ratkaisujen käyttöönotto riittävät siihen, että riippuvuus sähkön tuonnista Venäjältä loppuu. Työ- ja elinkeinoministeriön esittämä sähkökapasiteetin vaje vuonna 2020 on luotu keinotekoisesti jättämällä huomiotta mahdollisuuksia ympäristöystävällisiin energiaratkaisuihin. Omavaraisuuteen sähkön tuotannossa päästään nopeimmin ja luotettavimmin energiaa säästävillä ratkaisuilla sekä sähkön ja lämmön yhteistuotannon sekä tuulivoiman lisäämisellä", Myllyvirta linjaa.

Greenpeace muistuttaa, että esitettyä uutta ydinvoimalaa ei saataisi sähköntuotantoon vuoteen 2020 mennessä - riippuvuus Venäjän tuonnista jatkuisi ydinvoimaa rakentamalla vielä yli vuosikymmenen. Ydinvoiman lisärakentaminen on hidasta ja epävarmaa ja siihen liittyy liian suuria ympäristö- ja terveysriskejä. Jo Olkiluoto 3:n piti mahdollistaa kivihiilivoimaloiden alasajo ja irtautuminen sähkön tuontiriippuvuudesta.

Ydinvoiman ympärille muotoiltu energiapolitiikka on epäonnistunut kaikissa keskeisissä tavoitteissaan. Nyt tarvitaan satsauksia kestäviin energiaratkaisuihin. Sähkön mahdollinen lisätarve ehditään hyvin kattaa uusiutuvan energian lisäyksellä. Viimeistään vuoteen 2020 mennessä uusiutuva energia on täysin kilpailukykyistä ydinvoiman kanssa.

Sähkökapasiteetin tarvetta on tarkasteltu tarkemmin Greenpeacen raportissa Kestävän energian vallankumous  (pdf)

Lähde: Greenpeace

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.